Indholdsfortegnelse
Den franske befolkning
Arbejdskraft som en grundlæggende produktionsfaktor
Den forventede økonomiske udvikling i Frankrig i 2022. Udfordringer og Svagheder.
Økonomiske politikker under corona-krisen
Råd om fremtidige økonomiske politikker, der vil støtte og forbedre økonomien. (Notat)

Uddrag
Den franske befolkning
I den øverste tabel ovenfor ses indekstallene for bilag 1, som viser udviklingen i den franske befolkning.

Den nederste tabel viser procentvis hvad hver gruppe udgør af befolkningen. Man kan ud fra beregningerne se at befolkningsgruppen i alderen 15-64 har været meget stabil siden 1990érne.

Hvor befolkningsgruppen kun er faldet med knap 1-procentpoint siden 2011. Dog kan man se procentvis at befolkningsgruppen er faldet med næsten 4% ud af den franskebefolkning siden 1990érne.

Befolkningsgruppen i alderen 15-64 kaldes også arbejdsstyrken, som er den del af befolkningen der er til rådighed for arbejdsmarkedet, dog kan der være undtagelser i denne gruppe.

Denne befolkningsgruppe er derfor afgørende for deres arbejdsmarkedet og for hele deres samfundsøkonomi.

Hvis man kigger på befolkningsgruppen i alderen 65 og over, kan man ud fra indekstallene se at der siden 1990 har været en stigning på 71-procentpoint.

Dette viser en negativ demografisk udvikling i befolkningen, da flere skal til at på pension og ikke længere er en del af arbejdsstyrken, dette skyldes Frankrigs lave pensionsalder på 62 år.

Man kan i den procentvise udvikling også se at befolkningsgruppen stiger mere og mere for hvert år ud af den franskebefolkning.

Man kan på graferne på højre side se en grafisk illustration, som viser hvordan at befolkningsgruppen på 65 og over er markant stigende. Samt aldersgruppen fra 15-64 også kaldet arbejdsstyrken er langsomt er faldene.

Arbejdskraft som en grundlæggende produktionsfaktor
Produktionsfaktorer betegnes helt basalt som ethvert af de elementer, som indgår i produktionen af en vare eller en tjenesteydelse.

De grundlægende produktionsfaktorer består af Jord (naturressourcer), realkapital (aktiver) og arbejdskraft (mennesker).

Herunder er arbejdskraft en afgørende faktorer for produktion og helt uundværlig for at kunne producere vare, samt tjenesteydelser. Derfor for er arbejdskraft en af de grundlæggende produktionsfaktorer.

Hvis man her tager udgangspunkt i udbud -og efterspørgselskurven. Vil kurven blive påvirket negativt af den demografiske udvikling hvor der er flere der går på pension og færre i arbejdsstyrken.

Dette vil påvirke produktionen af vare pga. den manglende arbejdskraft. Derfor vil det samlede udbud stige, dette vil resultere i at ligevægtsprisen stiger.

For at påvirke arbejdskraftsudbuddet kan den franske regering gøre brug af en økonomiske politik. Regeringen kan mere specifikt gøre brug af arbejdsmarkedspolitik.

Formålet med arbejdsmarkedspolitik er at sikre en bedre overensstemmelse mellem udbuddet og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Denne politik er derfor ideel for regeringen at bruge til at regulerer på arbejdskraftsudbuddet. Politikken kan bruges til at regulere på diverse ændringer i arbejdstiden samt arbejdsugerne, ændre marginalskatten, orlovs ændringer samt diverse efterlønsordninger.