Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Anvendte materialer:
Fremgangsmåde:
Resultater:
Efterbehandling:
Konklusion:

Uddrag
Formål:
I Dette forsøg vil det blive undersøgt, hvilke forhold der skal til for at vandpesten kan udnytte fotosynteseprocessen.

Teori:
Der er behov for teorien bag fotosyntesen, både hvordan den virker, men også hvilke faktorer påvirker den. Først skal vi finde ud af, hvordan fotosyntesen fungere.

Fotosyntesen hører til i grønkornene og fungere ved hjælp af CO2, H2O og sollys. Alle 3 dele skal være til stede, for at fotosyntesen kan fungere.