Indholdsfortegnelse
Notat til ministeren.
Løsningsforslag 1:
Løsningsforslag 2:
Løsningsforslag 3:

Uddrag
Kære Nicolai Halby Wammen. Den danske økonomi er på nuværende inde i en højkonjunktur og beskæftigelsen stiger fortsat.

Den danske økonomi er på vej ind i en periode med moderat vækst og der ventes derfor en stigning i BNP.

Danske virksomheder står forholdsvis stærkt, men den globale økonomi er blevet svækket og væksten i euroområdet er blevet væsentligt lavere, hvilket har en dårlig påvirkning på Danmark, dog kan det private forbrug være med til at bidrage til en fremgang i økonomien.

Presset på arbejdsmarkedet aftager, idet beskæftigelse langsomt vil stige.