Engelske Socialister | Analyse | Holger Drachmann

Indledning
Retfærdighed er en kompleks størrelse. Gennem århundreder har uretfærdighed præget livet blandt samfundets fattigste.

Man har mørklagt klasseskellene, og de, der burde kæmpe for sine rettigheder, lever livet som stille eksistenser; går rundt i sin store elendighed, overset af samfundets rige.

Overset af dem, der har midlerne til at gøre en forskel. Men sådan skal det ikke fortsætte. I det moderne gennembrud skal samfundets problemer nemlig sættes under debat.

En måde at gøre dette på er gennem litteraturen. Et tidligt eksempel på det moderne gennembruds litteratur er digtet ”Engelske Socialister” af Holger Drachmann fra 1872.

Digtet sætter samfundsforholdene til debat. Den uretfærdige samfundsstruktur kommer til udtryk gennem en kularbejders synspunkter.

Han sætter fokus på deres kummerlige tilværelse, han ikke vil finde sig i. Det er på tide, retfærdigheden skal ske fyldest.

Uddrag
Hvis man kigger på den indre komposition, kan digtet deles i tre. Den første del er strofe 1-3, hvor problematikken i digtet præsenteres.

Som førnævnt kommer det lyriske til udtryk i første strofe, da det her er stemningen, der er fokus på. Strofe et beskriver solnedgangen som: ”De sidste smil, de hendøende Rester | Af Dagen og Solen.” Her bliver solen et symbol på de sidste smil; det sidste, der er velkendt.

Herefter kommer natten, som enten kan ende med at blive døden eller drømmen. Her ses altså en initial determinant, der afslører, at noget skelsættende i løbet af natten, der enten kan ende godt eller skidt, vil ske.

I strofe to bliver digtet mere episk; her begynder selve handlingsforløbet. Engelske arbejderne og deres vilkår præsenteres. De sidder omkring et bål af kul i læ for vinden og tågen. Da de har sod på skjorten, kan man udlede, at de er kularbejdere.

Derudover får man at vide, at de har stjålet varer fra et skib, der sejler med varer til købmænd. Tyverierne er et tegn på at arbejderne har ringe vilkår.

I tredje strofe gøres det klart, at arbejderne er utilfredse: ”Der er Noget paafærde, man vil ud af Kniben, | Man har Noget paa Hjerte, vil Nogen paa Livet; | Men skjøndt Armen dirrer, og Pulsen banker; |Mangler man Ord for de mange Tanker”.

Arbejderne er utilfredse, og de vil gerne gøre noget ved det, men de ved ikke hvad eller hvordan. De kan ikke sætte ord på deres utilfredshed. Dette ændrer sig dog, da en af dem rejser sig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu