Indledning
En jagt på lykke er gennem tiden, blevet et stort dilemma, som mange sætter spørgsmålstegn ved. Man ønsker i dag at få svar på netop dette dilemma, men det er bare ikke muligt.

I det moderne gennembrud, sættes der for første gang en forskel op mellem at være rig og fattig. I novellen Muldskud sætter Henrik Pontoppidan et fokus på forskellen mellem de to ord, rig og fattig.

Uddrag
Begyndelsen på novellen er påvirket af nogle særlige kontraster, som bryder glasbilledet af ægteparret og deres idylliske hjem.

Stemmen i novellen ændrer sig meget drastisk, da der pludselig opstår noget uventet. En sommermorgen da ægteparrets hushjælper træder ud i den idylliske have, ser han noget skræmmende.

Hushjælperen skynder sig i, for at fortælle den meget chokerende nyhed. Man kan lidt sammenligne vagabonden med at være en muldvarp, i novellen.

Hvilket også stemmer meget godt overens med novellens titel Muldskud. Man kan se en muldvarp som to ting, et dyr som lever under jorden og laver muldvarpeskud

men en muldvarp kan også være en person, som har en opgave at lave rod i noget, eksempel vis et liv, i denne novelle. Vagabondens selvmord er på en måde en plet på parrets ”pletfrie” verden.

Den anden måde, er at hans død ender med at påvirke atmosfæren i ægteparrets idylliske have ”Det dejlige rosenflor udaandede liglugt” (S. 3, L. 94).