Drikkevaner i Spanien og Danmark SRO

“I min SRO- opgave om drikkevaner i Danmark og Spanien, er der først og fremmest ble-vet beskrevet forbruget og drikkevarer i de 2 land. Dernæst er der lavet en grundig ana-lyser over udviklingen i husholdningerne.

Her er det væsentlige, at der har været en nedgang af salg af alkohol i Spanien efter finanskrisen, men på trods af det, er øl stadig det fortrukne rusmiddel, efterfuldt af vin.

I Danmark er der også sket store ændringer over perioden, for Danmark er gået fra at være et øl land, til at være et vinland. I en årsrapport af ”Sunhedsbystryrelsens”, fremgår mit bilag 1, som tydeligt belyser denne ændring.

Ud-over det analyserer jeg det ud fra den uafhængige omverden i omverdens modellen, hvor kommer jeg ind på de faktorer, der har spillet ind til denne ændring, deriblandt lov-givningen, økonomen, demografien, og kulturen.

Dernæst identificer jeg den målgruppe, jeg mener de spanske vinbønder, skal satse på, ud fra segmenteting og målgruppevalg, via.

Gallups kompas og SMUK-modellen. Til sidst fremsætter jeg mit forslag om at de spanske vinbønder, skal satse hårdt på ”Bag-In-Box”, for det er der de kan fange dan-skerne, da største delen af danskerne køber boksen frem for flasken.”

Opgavebeskrivelse
Drikkevaner i Spanien og Danmark
Beskriv forbruget af drikkevarer i Spanien og Danmark efter 2005.

Analyser udviklingen i husholdningernes forbrugsvaner og kortlæg de vigtigste forskelle mht. drikkevarerne øl og vin.

Fremsæt forslag til, hvordan de spanske vinbønder kan forbedre konkurrencepositionen i Danmark.
Inddrag artiklen: “Así bebemos los españoles: cada vez más y, sobre todo, cerveza”

Indledning
Alkohol er et verdensberømt fænomen og er har en stor betydning for de fleste kulturer. Fænomenet er blevet brugt som rusmiddel gennem en stor del af menneskets historie og er et af de mest udbredte rusmidler i verden. Vi skal mange år tilbage, før vores tidsreg-ning, for at finde dem der opfandt den gyldne og berusende drik, som vi i dag kender som øl.

Øl er en alkoholisk drik, der fremstilles ved en bryggeproces, hvori der indgår malt, vand og gær. Øl er en stor del af danskernes weekend og den danske kultur gene-relt. En anden alkoholisk drik, som også er til at finde hos danskerne, er vin.

Det er dog ikke kun i weekenderne, men faktisk også i hverdagene hos nogle. Omkring 200 år før vores tidsregning bliv vin produceret i store mængder af romerne. Et andet land, hvor der vin også ofte er til finde, også i hverdage er Spanien.

Spanien er verdens tredjestørste vinproducent og ud over det, har Spanien verdens største vinareal, da det tørre klima i de fleste områder giver et meget lille udbytte. (Den-store-danske, 2017)
Så derfor lyder min problemformulering: Øl og vin er altså begge til at finde både i Dan-mark og Spanien, men hvordan er forbruget?

Og hvordan er forbrug vanerne i hushold-ningerne? Og fremstil med et forslag til hvordan de spanske vinbønder, kan forbedre de-res markedsposition på det danske marked. Det vil jeg undersøge i min opgave.

1.1 Metode
I min opgave vil der først og fremmest sætte fokus på de danske og spanske forbrug af øl og vin, samt en analyse af udviklingen af husholdningernes forbrugsvaner i gennem de seneste årtier. Derefter vil jeg komme ind på hvilken uafhængige forhold der kan spille ind, på forbrugsvarerne via omverdens modellen.

Til sidst vil jeg vurdere og reflektere over hvordan de spanske vinbønder kan forbedre der deres konkurrenceposition i Dan-mark via modeller som skydeskives modellen, Gallups kompas og SMUK-modellen.

Metoden for redegørelse vil være baseret på desk research, hvor jeg vil finde relevante fakta via eksterne skriftlige kilder såsom artikler. Min metode til at analysere danskerne og spanierne forbrugsvaner vil tage udgangspunkt i den uafhængige omverden på om-verdens modellen, som fremhæver de faktorer som kan spille ind på et hvor meget øl og vin der bliver solgt.

I forslagsdelen vil jeg benytte mig af relevante modeller, som skal være med til at belyse den endelige konklusion. Jeg vil derfor udarbejde en analyse af de SMUK modellen, hertil vil jeg finde målgruppen baseret på en segmentering, som vil være udarbejdet med informationssøgning af desk research og sekundære kilder, hvor jeg forholder mig kildekritisk.

Til sidst vil jeg diskutere de forslag jeg er kommet frem til, samt give min vurdering til den bedste løsning. Jeg vil til denne del benytte mig af kom-parativ metode for at sammenligne og finde frem til bedst mulige løsning, for at de span-ske vinbønder kan forbedre deres markedsposition i Danmark, her vil jeg benytte mig af skydeskives modellen, for identificere det danske vin og ølmarked.

Generelt set vil jeg igennem hele opgaven benytte mig af samfundsfaglige metoder for at finde frem til en konklusion.

Indholdsfortegnelse
Resume 3
1. Indledning 5
1.1 Metode 5
2. Beskrivelse af forbruget øl og vin 6
2.1 Forbruget af øl og vin i Spanien 6
2.1.1 Fortrukne drikkevarer 6
2.2 Forbruget af øl og vin i Danmark 6
2.2.1 Dansk kultur 6
2.2.2 Vin eller rødvin? 7
3. Analyse af husholdningernes forbrugsvaner 7
3.1 Årsrapport fra Sundhedsstyrelsen. 7
3.1.1 Generelle tendenser i Danmark 7
3.2 Hvilken faktorer har spillet ind? 7
3.2.1 Lovgivningen 8
3.2.2 Økonomi 8
3.2.3 Demografi 8
3.2.4 Kultur 8
3.3 Sammenligning med andre EU lande. 8
4. Forslag til de spanske vinbønder for at de kan forbedre deres konkurrenceposition i Danmark 9
4.1 Segmentering og målgruppevalg 9
4.1.1 Segmentering 9
4.1.2 Segmenteringskriterier: 9
4.2 Segmenteringsmatrix 10
4.3 SMUK-modellen 10
4.3.1 Størrelse 10
4.3.2 Muligheder 10
4.3.3 Udgifter ved bearbejdning 11
4.3.4 Konkurrencesituationen i segmentet 11
5. Konklusionen 11
6. Litteraturliste 13
7. Bilag 14
Bilag 1 – Tabel og udviklingen af danskernes forbrug 14
Bilag 2 – Omverdensmodelllen 14
Bilag 3 – Gallups kompas 15
Bilag 4 – SMUK-modellen 15
Bilag 5 – Beskrivelse af ”Det Moderne-fællesskabsorienterede-segment” 16
Bilag 6 – Skydeskivemodellen 16

Uddrag
3.1 Årsrapport fra Sundhedsstyrelsen.
Som jeg allerede har skrevet, har danskerne et højt forbrug af øl og vin, men faktisk har danskernes forbrug været faldene over de sidste årtier, det viser en årsrapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2015, som tager udgangspunkt i alkohol statistikker.

Her bliver Dan-marks og danskernes alkoholforbrug beskrevet, samt giver en god sammenligning og perspektivering til andre europæiske lande, og heriblandt Spanien.

4.3.2 Muligheder
Vinbønderne kan komme ud til deres segment ved at markedsføre sig på diverse plat-forme, samt at lave events med vinsmagning, det kunne f.eks. være i biograf, museums, samt maleri og kunstudstillinger, som ofte udgør den foretrukne aktivitet for segmentet.

Derudover, vil jeg også vurdere, at hvis de spanske vinbønder skal ind på det danske markede, skal de også lave det vin som folk gerne vil have, selvfølgelig med deres eget præg på selve smage. Med det mener jeg at vinbønderne skal satse på ”Bag-in-boks” i stedet for flaskerne.

Resultater fra coopanalyze, viser at ”46% af danskerne køber Bag-in-Box vin. Når den skal serveres, stiller knap halvdelen gerne kassen på bordet, mens 52% hælder den op i glas eller karaffel inden servering.”

(Coop-analyze, 2015) Bag-in-Box-emballagen leveres sammenfoldet for at maksimere opbevaringsplads og minimere transportomkostninger, dermed minimeres transporten og benzinforbruget, hvilket gør det mere bæredygtigt på sigt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu