Depression | SRP | 10 i Karakter

Indledning
Mange mennesker lider i dag af depression, hvilket også får mange til at omtale depression som en folkesygdom. Depression er alvorligt, og belaster både individet, de pårørende og samfundet.

Fordi depression netop er så belastende, så syntes jeg, at det er væsentligt at finde ud af, hvordan depression bedst behandles.

Der findes forskellige former for depression, men jeg vil i denne opgave kun omtale den unipolar depression, som indebærer depression og ikke manier.

Jeg vil fokusere hovedsagligt på depression hos kvinder og behandlingen af moderat til svær depression. Meget af det omtalte i opgaven gælder også for mænd og de lette depressioner.

Til at finde frem til hvordan man bedst behandler depression, så vil jeg bruge både kvalitativt og kvantitativt data i form af studier, eksperimenter og teorier fra forskellige forskere.

Nogle af metoderne er gengivet i bøger eller i elektroniske kilder, mens andre er fra den oprindelige kilde. Jeg vil i denne opgave give mit bedste bud på, hvordan man behandler depression.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse for depression 3
- Prævalens 5
Biologiske og psykologiske faktorer, der kan føre til depression. 6
- Stress-sårbarhedsmodellen 6
- Biologiske sårbarhedsfaktorer 7
- Biologiske udløsende begivenheder og årsagsmekanismer 7
- Psykologiske sårbarhedsfaktorer 10
- Udløsende psykologiske årsager 10
- Psykologiske årsagsmekanismer 11
- Delkonklusion 12
Hvordan behandler man bedst depression 12
- -SSRI som medicinsk behandling 13
- Kognitiv terapi som psykoterapi 13
- Diskussion 14
- Vurdering 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bilag 1 21
Bilag 2 21

Uddrag
Der findes flere forskellige spørgeskemaer, men dem jeg vil omtale er Becks Depressionsspørgeskema (BDI)

Hamiltons Depressionsskala (HAM-D) og Major Depression Inventory (MDI). Disse spørgeskemaer er anderledes fra ICD-10 kriterierne

da der i spørgeskemaerne er mulighed for at vælge graden af symptomerne, hvor det i ICD-10 kun er en ja-nej-spørgsmål.3
Kort fortalt så er BDI en liste med 21 symptomer.

Ved hvert symptom er der en skala, der går fra 0- 3, hvor der ud fra hver svarmulighed er en sætning, der beskriver graden af symptomet.

Patienten skal ud fra sin tilstand angive, hvilken svarmulighed der passer bedst.4 HAM-D indeholder 17 symptomer der vurderes i sværhedsgraden fra 0-2 eller 0-4, afhængigt af hvilke symptom der er tale om.

Ud fra den totale score som er summen af alle sværhedsgrader fra hvert symptom, så kan man inddele depressionen i fem sværhedsgrader:

En score på under 7 betyder ingen depression, en score mellem 8-12 er tvivlsom depression, score mellem 13-17 er lettere depression, mellem 18-24 er moderat depression mens en score på over 24 er en middelsvær til svær depression.5

MDI-depressionsspørgeskema indeholder de 10 symptomer som er angivet i ICD-10, som vurderes i sværhedsgraden 0-5, ud fra hvor hyppigt symptomet har været tilstede i de sidste to uger.

Symptom 8, 9 og 10 inddeles i spørgsmål a og b, da symptomerne både kan være øget og nedsat. Ved at lægge summen sammen, så kan man se sværhedsgraden af depressionen.

En sum mellem 21- 25 betyder let depression, mellem 26-30 er middelsvær depression og mere en 31 er en svær depression.6

---

Som sagt er depression en almindelig og hyppig sygdom, hvilket kan ses på bilag 1. Bilag 1 er en tabel, der viser prævalensen for depression i Danmark per 100.000 indbygger og antal fordelt efter køn og alder.

Opgørelsen er det årlige gennemsnit for 2010 til 2012. Antallet af personer der lever med depression, er opgjort ud fra antal personer registreret i Landspatientregisterets somatiske og psykiatriske dele i en 10-årsperiode før det pågældende år.

Det vil sige, at opgørelsen består af forholdsvis svære og moderate depressioner, mens de lettere tilfælde af depression ikke indgår.

Opgørelsen viser, at hovedparten af de kvinder som får depression er voksne i alderen 25-44 år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu