De 4 Per | Analyse

Indledning
De 4 P’er udgøres som sagt af produkt, pris, promotion og place (distribution). Dette gør de for en virksomhed, der producerer og/eller sælger produkter til forbrugerne.

De 4 P’er udgør tilsammen virksomhedens samlede markedsføring og de kan benyttes til at skabe en bedre kontakt til virksomhedens målgruppe. I dette kompendie går vi i dybden med hvert af de fire p'er.

Indholdsfortegnelse
Produkt
Kvalitetsdimensioner
Klassifikation af produkter
- Klassifikation Af Produkter
Emballage
Sortiment
Branding og mærkestrategi
Service som tillægsydelse
- Produktets Kompleksitet
Pris
Forhold der påvirker prisfastsættelsen
Prisfastsættelsesmetoder
Prisstrategier
- Prisfastsættelsen af nye produkter
- Prisstrategi Og Promotionsindsats
• Hurtig skimming-prisstrategi
• Langsom skimming-prisstrategi
• Hurtig penetrations-prisstrategi
• Langsom penetrations-prisstrategi
- Pristilpasning på eksisterende produkter
- Prisændringer

Promotion
Kommunikationsplanlægning
• Fastlæggelse af formål og mål
• Fastlæggelse af budget
• Udformning af budskab
• Fastlæggelse af medieplan
• Igangsættelse af kampagnen
• Kontrol før og efter kampagnen

Promotionsstrategi
Promotionsformer
Place - Distribution
Mulige distributionskanaler
Distribution på konsumentmarkedet
- Indirekte distribution
- Direkte distribution
Distribution på B2B markedet
Detailhandlen
Grossisten

Uddrag
Produkt
Det første af de 4 p'er kaldes produkt.

Et produkt defineres som værende det en virksomhed tilbyder et marked, og som opfylder et behov hos en bestemt målgruppe.

Produkter kan både være fysiske produkter, serviceprodukter og idéer. Serviceprodukter og idéer er uhåndgribelige produkter, som består af hhv. en kerne- og periferiydelse.

Når man ser nærmere på handlingsparameteren ”produkt”, vil man gå ind og se nærmere på selve produktet, dets egenskaber og den klassifikation man kan give produktet.

Herudover vil man kunne se nærmere på emballage, sortiment og brandingstrategier samt service som en ekstra tillægsydelse.

Kvalitetsdimensioner
En virksomheds produkt består typisk af en række funktionelle egenskaber, smagsmæssige kvaliteter og en række tillægsydelser, der tilsammen udgør produktets kvalitetsdimensioner.

Produktets funktionelle egenskaber indebærer produktets evne til at kunne opfylde sin hovedfunktion, som f.eks. de elementer af en cykel som får cyklen til at kunne køre.

Den smagsmæssige kvalitet for et produkt vil i højere grad være udseende, farve og design, hvilket altså er elementer af produktet, som ikke nødvendigvis behøver at være med til at få produktet til at fungere.

Tillægsydelserne er egenskaber, som ikke direkte er koblet til produktet og ikke kan ses på produktet, men som stadig har betydning for forbrugerne, når de køber et sådan produkt.

Her kan der blandt andet være tale om virksomhedens image og brand, garanti, service, miljøvenlighed og produktionsland for produktet.

Klassifikation af produkter
Når produkter skal klassificeres, vil man først og fremmest inddele mellem B2C-markedet og B2B-markedet

da der er meget stor forskel på hvordan endelige forbrugere og virksomheder benytter forskellige produkter.

Man klassificerer også produkterne ind i forskellige kategorier, så man bedre kan forstå hvordan forskellige forbrugere køber forskellige typer af produkter, og hvilke motiver der ligger bagved sådanne køb.

---

En virksomheds sortiment er defineret som den vifte af forskellige produkter som en virksomhed fremstiller eller sælger.

Sortimenter opdeles typisk efter forskellige produktlinjer for at give et bedre overblik over de forskellige produkter, som en virksomhed fremstiller eller sælger.

For at kategorisere en virksomheds sortiment kan disse beskrives som værende enten brede eller smalle samt flade eller dybe.

Hvis et sortiment er bredt har virksomheden mange forskellige varetyper, mens et dybt sortiment betyder, at virksomheden har mange forskellige varianter af den samme varetype.

Eksempelvis vil en brillebutik have et meget dybt, men smalt sortiment, fordi de har mange forskellige varianter af den samme varetype.

Et lavprisvarehus vil derimod have bredt og dybt sortiment, da de typisk udbyder mange forskellige varianter af en hel stribe af varetyper.

En virksomhed skal i forbindelse med deres sortiment også overveje mulighederne for at tilføje komplementære eller substituerende produkter til deres sortiment, da dette i visse tilfælde kan føre til øget afsætning og herigennem omsætningen for virksomheden.

Komplementære produkter er to eller flere produkter der hører naturligt sammen. Komplementære kan eksempelvis være virksomheden

der fremstiller både barberskrabere og barberskum eller bagerbutikker som både sælger brød og et mindre udvalg af mejeriprodukter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu