Indledning
I dag bliver verden mere og mere globaliseret, og derfor kan vi heller ikke undgå, at sproget i den grad bliver påvirket af udefrakommende sprog.

Engelsk har især sat sit præg på det danske sprog, og vores daglige tale begynder langsomt at integrere ord fra den engelske ordbog. Dette kan diskuteres, hvorvidt det er godt eller dårligt for landets identitet og nationalitet.

Uddrag
Hvis vi derimod vender den om, kan vi sige, at hans formål med at skrive artiklen, er for at oplyse den ældre del af befolkningen omkring, hvorvidt vi altså bliver nødt til at ”omstille” det danske sprog.

Dette er også emnet for selve artiklen. Netop dette med at informere og vise at engelsk er så meget oppe i tiden, og for at vise, hvordan fremtiden kunne gå hen og se ud.

Det er en aktuel artikel og situationen er derfor relevant ift. nutidens samfund. Den er skrevet/ udgivet i 2018, hvilket gør den nutidig.

Selvom det kun er 3 år siden, er der sket en masse ift. sproget, især grundet påvirkningen fra underholdningsbranchen.

Dog har den en lidt forvirrende kontekst, da det er så ungt skrevet, i en avis for den ældre, eller voksne generation.

Hans budskab med at skrive så blandet dansk og engelsk, er for at pointere eller visualisere, hvordan sproget i fremtiden kunne gå hen og se ud.

Som jeg flere gange har skrevet ovenfor, skriver han blandet dansk og engelsk. Artiklen udfordrer på den måde sproget og provokerer læseren.

Den er en smule svær at forstå, selvom der hverken er lange sætninger eller svære ord, og kan virke rodet, hvis ikke man forstår vendingerne.

Frits Bredal Hansen gør brug af en hel del humor, og spiller derfor i høj grad på patos. Hans sprog er en blanding af dansk og engelsk, hvilket gør teksten mere interessant for læseren. Selvom der primært bliver brugt patos, er der stadig tegn på både logos og etos.