Problemformulering
Sundhedsstyrelsen beskriver således, da udbruddet af en ny coronavirus begyndte i 2019, var der tale om en helt ny undertype af coronavirus, som verden ikke havde set før.

Corona virussen har ramt hele Europa, hvor EU og medlemslande havde vidt forskellige reaktioner på virussen der senere ville udvikle sig til en pandemi.

Indledning
På få uger fik en virus store virkninger på verden, på grund af Covid-19 pandemien. Den har haft indflydelse på samfundet lokalt, regionalt, samt som på verdensplan. Pandemien har for alle på en eller anden måde ramt folk med nogle følgevirkninger.

Til temaopgaven arbejdes, der med et værditilbud, som jeg mener man ikke kan være foruden i disse “corona tider”.

Værditilbudet skal have en økonomisk gevinst for en virksomhed, men må også være et værditilbud der tilbyder samfundet en social gevinst. Værditilbuddet skal gennemføres i en tid, hvor Corona på mange måder vil være et benspænd.

Her i opgaven fokuseres derved, på problemet at mange er blevet sendt hjem, hvorved deres hverdag har ændret sig drastisk, og man kan ikke gøre det man normalt plejer at gøre.

Derved har mange brug for noget til fx at udfylde den større fritid man har fået og den yderst ændret. Herved kunne man så fremstille en app, der kunne danne motions ruter elelr gåruter afhængelig af ens ønsker, samt den kan tilpasse sig mængden af tid man ønsker at brug på ens aktivitet.

Derudover er der selvfølgelig også mange der frygter at blive smittet med Corona virussen. Derved har appen den funktion, at den kan identificere forskellige størrelse af forsamlinger, hvilket kan fx ses via et kort på appen.

Derudover vil appen også, afhængelig af brugerens ønsker danne ruter, således man kan undgå disse større forsamlinger.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemet
Ideskabelse og ideudvælgelse
- Positiv formulering: “Hvordan kan man gøre folk få folk til at være mere aktiv under coronatiderne”
- Negativ formulering: “Hvordan kan man gøre folk få folk til at være mere aktiv under coronatiderne”
Valg af fForretningsmodel
Vurdering af kompetencer, viden, erfaringer og netværk mht.
Udvikling af bedste bud på produkt/koncept/værditilbud
- Nyttevirkning analyse
- Valuable
- Rare
- Inimitable
- Organized
- SWOT-analyse
- Interne situation
- Eksterne situation
- De 4 P’er
- Produkt
- Price
- Place
- Promotion
Beskriv og vurdering af innovationen
Udkast til budgetter (Etablering og drift)
Pitch (Video)
Referencer

Uddrag
Nøglepartnere er de leverandører og samarbejdspartnere der kræves for at forretningsmodellen virker. Du kan aldrig føre dit forretningsmodel ud i livet alene, og har ofte brug for både netværk, platforme og outsourcing.

Det er ikke altid fornuftigt at eje alle ressourcerne selv, og i mange brancher kan det være en god idé at benytte partnere til at hjælpe med både aktiviteter og ressourcer.

Nøgleaktiviteterne er de ting du skal udføre for at skabe, levere og fange værdien. Aktiviteterne er alle de ting din virksomhed skal gøre indenfor udvikling og produktion af produktet, markedsføring af værdiudsagnet, distribution og levering, kundeservice og modtage betaling for produktet/servicen

Nøgleressourcer er hvad du skal have eller erhverve for at udføre aktiviteterne. Ressourcerne kan være både materielle, menneskelige eller foreksempel finansielle.

Ligesom aktiviteter er ressourcer alt hvad der kræves for at skabe, levere og fange værdien på forsiden af Business Model Canvas.

Kunderelationen beskriver hvordan du opbygger, beholder og udvikler forholdet til kundesegmentet – og hvilket forhold de forventer.

Det er ikke altid nødvendigt, eller økonomisk attraktivt, at have tætte personlige kunderelationer, og det kommer ofte meget an på din branche, og hvilken standard kundesegmentet er vant til.

Kanaler beskriver hvordan du når dit kundesegment, kommunikerer med dem og leverer dit værdiudsagn. Når vi kender vores kundesegment og værdiudsagn, kan vi undersøge hvordan vi når kunden gennem marketing, salg, kundeservice – altså hele kundeoplevelsen

Kundesegmenter er grupper af personer eller organisationer, som jeg skaber værdi for gennem mit værditilbud. Kundesegmentet er en afgrænsning af, hvem køber mit produkt eller service, ved at se på deres fællestræk.

Hvilke behov har min målgruppe, og hvad kendetegner de personer/organisationer der får mest ud af at købe mit produkt.

Omkostningerne beskriver alle udgifterne ved at skabe, levere og fange værdien i forretningsmodellen. Generelt kan omkostningerne i forretningsmodellen være enten prisfokuseret eller værdifokuseret.

Prisfokusererede forretningsmodeller gør alt for at minimere omkostningerne så meget som muligt, f.eks. lavpris flyselskaber. Værdifokuserede forretningsmodeller fokuser derimod på at maksimere værdien, f.eks. luksusbrands som Rolex.

Indtægterne viser hvordan du tjener penge fra kundesegmentet. Dit produkt eller service skaber værdi ved at dække kundens behov, men hvordan tjener du penge og på hvilken måde.

En ting er prisen på dit produkt eller service, en anden er betalingsmodellen. Der findes mange betalingsmodeller, f.eks. kontantkøb, abonnement, leasing, licenser, betal-per-brug eller annoncering.