Virksomhedsøkonomi | Makita, Jensen & Hansen & Unibrew

Jensen & Hansen A/S er en dansk kontorforsyningsvirksomhed med fysiske butikker rundt i landet og en e-handelsplatform. Virksomheden forhandler et bredt udvalg af kontorartikler og elektronik, herunder printere.

Til brug for udarbejdel...


Uddannelse: STX

Ord: 1660

5 Stjerner

Udregning af nøgletal og rentabilitetsanalyse

Jeg vil i denne afleveringsopgave udregne nøgletal for samtlige år samt analysere udviklingen i nøgletallene og vurdere hvad disse ændringer kan skyldes. Til sidst vil jeg forklare sammenhængen mellem afkastningsgrad, overskudsgrad og aktiverne...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 870

5 Stjerner

Kamstrup A/S & Metrix A/S | Virksomedsøkonomi

Ud fra de foregående spørgsmål vil jeg vurdere, at Kamstrup A/S har gode fremtidsudsigter. I forhold til deres økonomi, har den haft et dyk i år 16, som især har skyldtes at en mindre del af virksomhedens omsætning er blevet til indtjening,...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1712

5 Stjerner

Årstiderne A/S | Virksomhedsøkonomi

Aarstiderne A/S leverer forskellige kasser med økologisk frugt og grønsager samt fisk og kød. Virksomheden leverer også kasser med råvarer til hele måltider til private og erhvervskunder. Især måltidskasserne har oplevet markant vækst i ...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3145

5 Stjerner

Økonomisk politik | VØ

Hvis danske virksomheder øger eksporten, kræver det at der er nye medarbejder. Derfor vil det give øget beskæftigelse, når kronen devaluers. Devaluering kan opfylde to af de vigtige samfundsøkonomiske mål: forbedret beskæftigelse og betalin...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1078

5 Stjerner

Royal Unibrew | Virksomedsøkonomi

Fra 2013 til 2015 er indekstallene for indtjenings- og kapitaltilpasningsevne steget. Alle nøgletal herunder er steget, dog er omsætning steget mere end omkostninger, og det samme er tilgodehavender fra salg.

Indekstallet for omsæt...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1186

5 Stjerner

Hvordan knækker man koden? | Analyse

At knække et regnskab er ikke let. Det kræver en strategi, en helt masse læring samt en enormt overblik over de mange tal, som regnskabet gemmer på. Ved at få styr rentabiliteten, skaber man en kæmpe viden omkring et firmas regnskab og nuvær...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 873

5 Stjerner

Matematik opgave | Spørgsmål

Jeg har igen valgt at sætte det ind i TI-nspire for at finde ud af, at det er det rigtige skæringspunkt. Jeg har sat begge forskrifter ind og til sidst plottet skæringspunktet ind, for at konkludere det....


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 656

5 Stjerner

Virksomhedsanalyse af Widex A/S

Vi starter med at kigge på overskudsgraden som er forholdet mellem omsætningen og produktionsomkostningerne.

Forholdet mellem omsætningen og de finansielle indtægter har påvirket overskudsgraden positivt. Forholdet mellem omsæt...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 852

5 Stjerner

Zenith & Coloplast | Virksomhedsøkonomi

Zenith ApS rentabilitet er fra år 12 til år 13 forbedret, da afkastningsgraden er steget fra 22,3% i år 12 til 23,9% i år 13. Det er svarende til en stigning på 1,6%-point, svarende til en stigning på (1,6*100/22,3) 7,2%. Afkastningsgrade...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 650

5 Stjerner