Micro Matic A/S, GUM15, M12 | Virksomhedsøkonomi

Generelt set er virksomhedens fremtidsudsigter positive. Vurderingen af dette kommer af, at virksomheden har siden 2011/12 klaret sig rigtig godt ved at årligt opnå flotte overskud, hvor deres resultat af primær drift blev 317 mio. kr., som svarer...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2469

5 Stjerner

Top Toys | Virksomhedsøkonomi

Top Toys afkastningsgrad er faldet med 35,3 PP i løbet af 2 år til -34,4% i 2017/18. Dette betyder, at virksomhedens har en negativ forretning af den inviterede kapital, hvilket er meget bekymrende. Afkastningsgraden er betydelig dårligere end mar...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1190

5 Stjerner

CARE | Virksomhedsøkonomi

Lokaleomkostninger optræder i saldobalancen med de nævnte kontonumre (2210, 3210 og 4210), da lokaleomkostningerne både er til produktionsafdelingen, administrationsafdelingen, men også distributionsafdelingen. Den er funktionsopdelt, og derfor e...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 573

5 Stjerner

Brøchner hotels | Virksomhedsøkonomi

Der været stor udsving i 2015 og 2016, men har faldet tilbage til at være stort set det samme som i 2014. Der har været en stigning på 18,77%, fra 2014 til 2015.

I perioden 2014U2016 har det været en stor stigning i egenkapitalfo...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1604

5 Stjerner

Tivoli A/S, Odense Fysioterapi, SLEEP & Hansen Havemøbler | VØ

Afkastningsgraden: Afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. Afkastningsgraden for Tivoli A/S har over de 3 år udviklet sig positivt, den er gået fra at være 4,30% i 2011 til 4,89% i 2013. Det er en stigni...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 3669

5 Stjerner

Bestseller A/S | Virksomhedsøkonomi

Hvis bestseller ikke vælger at hæve lønnen for deres medarbejdere i Bangladesh kan det fører til konsekvenser i form af kunder der boykotter dem. Det afhænger generelt meget af hvordan Bestsellers kunder reagerer på det lave lønniveau.
...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1706

5 Stjerner

Magasin | Virksomhedsøkonomi

Magasins rentabilitet har i perioden haft et lille sving, men er dog uændret, overordnet set. Det ses da afkastningsgraden i 2011/12 til 2012/13 er faldet en smule. Dog er den steget igen fra 2012/13 til 2013/14.

Selvom der har være...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 2471

5 Stjerner

Widex A/S, Boses, Hørecenter Århus A/S, VDN | Virksomhedsøkonomi

Widex har haft en stigning i nettoomsætningen på 16% fra 2015/16 til 2017/18 alt i mens de i samme periode kun har haft en stigning på 13% i produktionsomkostninger. Dette har resulteret i stigning på 17% i deres bruttofortjeneste.

...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1062

5 Stjerner

Ejer form | Virksomhedsøkonomi

Når man starter en enkelmandsvirksomhed betyder, at man som person er ejer af en virksomhed. Dette er den mest almindelige og enkle virksomhedsform. Der er ingen kapitalkrav, altså det er gratis at starte og omverdenen ved, at det er dig, der er ej...


Karakter: 12 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 583

5 Stjerner

Danfoss | Virksomhedsøkonomi

Virksomhedens logistiske effektivitet kan inddeles i to forskellige kategorier: logistikomkostningerne og leveringsservice. En højere leveringsservice til ofte kræve højere logistikomkostninger. For at besvare ovenstående spørgsmål, vil jeg ben...


Karakter: 10 tal

Uddannelse: HHX

Ord: 1530

5 Stjerner