Virksomhedsøkonomi | Prøve dec. 2020

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 (44%)
- Virksomhedsanalyse

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Micro Matic A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016/17 til 2018/19.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016/17 til 2018/19

1.4 (4 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 31,2% i 2017/18 til 30,5% i 2018/19

1.5 (5 %)
Udarbejd en analyse af soliditeten og likviditeten for Micro Matic A/S for årene 2016/17 til 2018/19.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Micro Matic A/S forventer at bruge i fremtiden.

1.7 (6 %)
Vurder, hvor i værdikæden Micro Matic A/S primært skaber værdi for kunderne.
- Årsrapporten

2.1 (4 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten at forlænge levetiden på selskabets produktionsanlæg og maskiner for at forbedre årets resultat.

2.2 (4%)
Forklar, om der er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger at skifte afskrivningsmetoder for at forbedre årets resultat.

2.3 (4 %)
Vurder, hvad der kan være årsagen til at FormTech har etableret et datterselskab, som står for alt salg på det amerikanske marked.

2.4 (4 %)
Forklar, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et koncernregnskab.

2.5 (4 %)
Forklar, hvordan moderselskabets salg af varelageret i december måned til det amerikanske datterselskab har påvirket omsætningen i henholdsvis moderselskabets regnskab og koncernregnskabet.

Opgave 3 (14%)
- Likviditetsbudget

3.1 (7 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget for Fjerbolden for 2019.

3.2 (3 %)
Vurder, hvor meget Poul Madsen har behov for yderligere at låne i banken for at drive virksomheden.

3.3 (4 %)
Forklar, hvorfor det er nødvendigt for Poul Madsen at udarbejde både et resultatbudget og et likviditetsbudget i forbindelse med etableringen af Fjerbolden.

Opgave 4 (22%)
- Logistik

4.1 (4 %)
Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

4.2 (4 %)
Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling.

4.3 (4 %)
Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.4 (5 %)
Diskuter, om den logistiske effektivitet forbedres, hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributionsafdeling.

4.5 (5%)
Forklar, hvordan det vil påvirke virksomhedens rentabilitet, hvis virksomheden alligevel etablere egen distribution

Uddrag
Årsrapportens formål er at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Hertil er derfor helt grundlæggende forudsætteringer, som skal tages i betragtning til udarbejdelse af årsrapporten.

Det betyder altså at virksomheden har en generalklausul. Foruden generalklausulen har virksomhederne også andre forudsætninger som skal følges.

Ifølge neutralitetsprincippet skal årsrapporten nemlig medtage enhver værdiændring, uanset hvordan denne vil påvirke virksomhedens resultat og egenkapital.

Derfor må virksomheden altså ikke forlænge levetiden på deres aktiver for at forbedre resultatet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu