Børnearbejde – Industrialiseringen | Historie opgave

Problemformulering
• Redegør for børns leve- og arbejdsvilkår fra ca. 1870’erne til 1914.

• Analyser forskellige syn på børnearbejde i de vedlagte kilder, med særligt fokus på at belyse
arbejderbørnenes situation i det industrialiserede Danmark.

• Vurder børnenes arbejdsforhold dengang og perspektiver til børns arbejds- og levevilkår i
dag.

Indledning
Den industrielle revolution i England, som varede fra ca. 1760 til ca. 1850, havde en stor indflydelse på Danmark i 1800-tallet. Bybefolkningen i København og provinsbyerne begyndte at vokse drastisk, som var forbundet med den store omvæltning, der var på vej, nemlig industrialiseringen, hvor man flyttede fra land til by for at finde arbejde på fabrikker og værksteder.

I København steg indbygger- tallet fra 198.000 til 477.000 i løbet af bare 31 år, nemlig fra 1870 til 1901. Fabriksbygninger og værksteder begyndte altså at vise sig især i København.

Som følge af industrialiseringen kom også fabriksarbejdere, børnearbejde og arbejderbevægelsen. Fabriksarbejdere var nødvendigt og var en af forudsætningerne for, at vi i Danmark kunne blive et industrialiseret land.

Pengene var små, man boede mange i de små 1 til 2-værelseres lejligheder og havde som regel ikke mere en 13m2 etageareal pr. beboer, nogle steder kun 3m2 etageareal pr. beboer. For at pengene kunne række, var alle familiemedlemmer nødsaget til at arbejde - både mænd, kvinder og børn.

Børn skulle ud over at gå i skole, også arbejde på fabrikker, som forårsagede mange tidlige sygdomme og dødelighed. Arbejderbevægelsen var en bevægelse, der kæmpede for arbejdernes ret- tigheder, for deres løn og arbejdsvilkår...

Indholdsfortegnelse
1. Indledning ...1
2. Redegørelse...2
2.1 Børns levevilkår i perioden 1870 til 1914...2
2.2 Børns arbejdsvilkår i perioden 1870 til 1914 ... 2
3. Historisk analyse ...4
3.1 Louis Pio: Uddrag af socialisternes første politiske program 1871 .... 4
3.2 Emil Hornemann: Et foredrag om børn som industriarbejdere 1872 ...5
3.3 Sanitære forholdsregler eller krænkelse af friheden?...6
4. Vurdering ...7
5. Konklusion ...8
6. Litteraturliste ...9

Uddrag
I den første kilde, som er et uddrag skrevet af socialisten Louis Pio i 1871, var Pio meget opsat på at fastsætte en normal arbejdstid, som ikke måtte overskrides. Det fremgår af den vedlagte kilde: Soci- alisterne og børnearbejdet på side 193, linje 8 og 9: ”Fastsættelsen af en normalarbejdstid, som ikke må overskrides under nogetsomhelst påskud.”

Han ønskede, at kvinder ikke behøvede at arbejde så meget, som de gjorde i 1871, samt forbud imod søndagsarbejde. Dette ses i den vedlagte kilde: Soci- alisterne og børnearbejdet på side 193, linje 9 og 10: ”Forbud imod søndagsarbejde, indskrænkning af kvindernes og ophør af børnenes arbejde i fabrikker eller lignende steder.”

Derudover kæmpede han som et af hovedkravene for, at børn under ingen omstændigheder måtte arbejde på fabrikker og lignende arbejdspladser. Pio’s begrundelser var udelukkende på baggrund af de sanitære forholdsregler.

Han mente, at vi i Danmark under industrialisereingen havde for dårlige arbejdsvilkår, og hvis vi fortsatte på denne måde, ville der ikke være nogen fremtidig generation.

Det han sagde var altså, at det under daværende præmisser, var sundhedsskadeligt for børn at arbejde på fabrikker og lignende arbejdspladser, hvilket kommer til udtryk i den vedlagte kilde: Socialisterne og børnearbejdet på side 194, linje 14,15 og 16:

”Det hele er sanitære forholdsregler, der er lige så berettiget og frem for alt ligeså nødvendige som forbuddet mod overfyldning af beboelseslejligheder eller lokaler.” Ikke nok med at arbejdsvilkårene var ringe, så var børns levevilkår samtidig også dårlige, hvilket fremhæves i teksten på side 193, linje 4-5: “Vore onder er mange: slet føde, usunde boliger, mangelfuld beklæd- ning, lang arbejdstid, dårlig undervisning (...)”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu