Bly(II)iodids Opløselighedsprodukt | Kemi Rapport

Formål:
Formålet med forsøget er at undersøge om ionproduktet af bly(II)iodid er konstant i alle forsøg, hvor koncentrationen af Pb ændres over tre omgange.

Apparatur:
Magnetomrører
Konisk kolbe 100ml
Burette i stativ. Måleglas 100ml.
Tragt
Magnetpind.
Kemikalier:
0.0500 M Pb(NO3)2 0.0500M KI

Fremgangsmetode:
Til at begynde med finder man sit apparatur, og derefter anbringes en magnetpind i den koniske kolbe. Nu tilsættes så 10.0 ml 0.0500 M Pb(NO3)2 fra en burette ned i kolben. Herefter fylder man kolben op ved at tilsætte 90 ml demineraliseret vand. Man anbringer den koniske kolbe på magnetomrøreren, og her er det vigtigt, at man omrører det meget effektivt. Da vi skal titrere iodidioner over i bly(II)ioner skal vi gøre en burette klar med ovenstående kemikalie, KI. Vi bemærker nu, at man fra første tilførte dråbe vil kunne se sløret af et gult bundfald. Omrøringen gør dog, at dette forsvinder hurtigt igen. Man fortsætter med dette indtil den gule farve er konstant, og opløsningen er nu mættet. Resultater noteres, og man begynder for ny med den nye blanding.

Uddrag
Teori:
Ligevægten indstiller sig, når opløsningen mættes, og den er præcist mættet, når næste dråbe vil danne et bundfald. Stoffet som bundfældes, er bly(II)iodid, der dannes ud fra titreringen af kaliumiodid. Den hændende reaktion kan skrives med ligevægtsloven. Dog skal vi ikke nævne bly(II)iodid i ligevægtsloven, da den afhænger af temperaturen og derfor er en konstant. Ligevægtskonstanten er derfor givet ved:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu