Beslutninger med udgangspunkt i Activity Based Costing

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 3
Executive summary 4
Opgavebeskrivelse 4
Afgrænsning 5
Projektdesign 5
Teori 5
Grundprincipperne i dækningsbidragsmodellen 6
Grundprincipperne i Activity Based Costing 7
Anvendelse af ABC 11
Kritik af ABC 12
ABC vs. dækningsbidragsmodellen 13
Konklusion 17
Litteraturliste 18

Uddrag
Når ABC benyttes, bruges historiske data til at varsle om fremtiden. Derfor er det ikke muligt at fremkomme med 100 % korrekte løsninger, da de historiske data og fremtidige konjunkturforventninger ikke nødvendigvis vil afspejle fremtiden.

Begrundelsen for dette skyldes, at historiske data er de mest præcise data, som en virksomhed er i besiddelse af og derfor danner baggrund for den mest præcise analyse af virksomhedens fremtidige muligheder.

Når virksomheden skal vurdere, om ABC kan benyttes, er det vigtigt at have virksomhedens strategi (vision, mission og værdier) i baghovedet. Dette skyldes, at ABC og andre økonomistyringsværktøjer er ledelsesmæssige redskaber, som ledelsen bør benytte til at føre virksomheden i den retning, som virksomhedens strategi foreskriver.

Dvs. hvis en virksomheds mission er at have verdens bedste produkt indenfor fem år, og produktet endnu ikke er færdigudviklet. Derfor vil det være i modstrid med virksomhedens mission at lave besparelser i forskningsafdelingen, sådan målet ikke længere vil være opnåeligt.

At virksomheden ikke længere kan opfylde sin mission kan få konsekvenser, da missionen beskriver virksomhedens fremtid. Konsekvensen kunne være, at aktionærer ville trække sig fra projektet og på længere sigt kan det være, at hele virksomhedens eksistens trues som følge af det ene produkt, som aldrig blev verdens bedste.

ABC på driftens produktion
ABC viser sammenhængene mellem omkostninger, som fremkommer ved at drive aktiviteter i forhold til de ressourcer, som forbruges ved at drive netop denne aktivitet. Derved danner ABC et klart billede af, hvilken del af overskuddet produkterne, varemærkerne, forretningsområderne, kunderne, distributionsnetværket og bygningerne genererer i forhold til de omkostninger aktiviteterne forbruger.

Alle virksomhedens omkostninger skal så vidt muligt tilskrives den aktivitet, hvor de forbruges. Dvs. hvis virksomhedens mekaniker bruger en time om ugen på at hente reservedele til virksomhedens lastbiler, tilskrives disse omkostninger til reservedele i virksomhedens distributionsafdeling, da det er den afdeling, som benytter lastbilerne.

Det er ikke blot omkostningerne for reservedelene, som bør henføres til distributionsafdelingen, men samtlige omkostninger virksomheden har haft ved at hente disse reservedele. Det kunne f.eks. være løn til mekanikeren, brandstof til bilen, prisen på delene og montering af delene.

Det resultat, som ABC analysen tegner over samtlige aktiviteter, skal benyttes af lederen til at fokusere på de aktiviteter, som vil have den største effekt på virksomhedens resultat. F.eks. har det vist sig for dyrt at bruge en time om ugen til at hente reservedele til lastbilerne.

Ved at bestille reservedelene og få dem leveret en gang om måneden, kan virksomheden spare 3,5 times arbejde om måneden. Derved frigøres der ressourcer for 3,5 time i distributionsafdelingen, som virksomheden nu kan benytte et andet sted eller skære væk.

En ABC analyse forsøger at dele virksomheden op i aktiviteter som f.eks. produkter, faciliteter, serviceafdelinger og kunder. Alle virksomhedens udgifter og omkostninger fordeles så ud på den aktivitet, som forbruger denne omkostning eller udgift.

Når ABC vælges, opstilles aktiviteterne og ressourcerne direkte i forhold til hinanden, og derved tydeliggøres det, hvilke dele af virksomheden, som genererer over- eller underskud, samt i hvilke dele af virksomheden, hvor den mindste indsats, vil få det største resultat.

F.eks. hvis ABC analysen af en virksomhed viser, at virksomhedens produktionsafdeling benytter for mange ressourcer til håndtering af råmaterialer til produktionen, kunne virksomheden vælge at automatisere fabrikken.

Derved vil råmaterialerne automatisk blive tilført produktionen, hvilket vil mindske forbruget af ressourcer for håndtering af disse råmaterialer. Derved er virksomheden fremover mere effektiv, og den kan nu kigge efter andre områder, som der kan forbedres.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu