Forandring i religionsopfattelse og alternative religioner | AT

Emne: Alternativer – ideer til forandring og fornyelse
Fag: Samfundsfag (A) og Religion (C)

Opgavebeskrivelse
Hvad definerer en alternativ religion?
Hvad skyldes den ændrede religionsopfattelse?
Hvad får befolkningen til at opsøge alternative religioner?
Er religion et svar på det senmoderne samfunds problemer?
Konklusion
Metode
Perspektivering
Litteraturliste

Problemformulering
Hvordan har udviklingen til det senmoderne samfund ændret befolkningens religionsopfattelse, og hvordan har det skabt et behov for alternative religioner?

- Hvad definerer en alternativ religion?
- Hvad skyldes den ændrede religionsopfattelse?
- Hvad får befolkningen til at opsøge alternative religioner?
- Er religion et svar på det senmoderne samfunds problemer?

Indledning
Alternative religioner har gennem de sidste årtier været særligt diskuteret og har ændret befolkningens tankegang. I det senmoderne samfund har individet skabt et behov for alternative religioner, da samfundet ikke er så fastlåst, som det har været.

Nedenstående synopsis er udarbejdet i fagene samfundsfag og religion. Opgaven omhandler alternative religioner og forandring i religionsopfattelsen, hvor vi tager udgangspunkt i behovet for alternative religioner. I synopsen har vi brugt både kvalitativ og kvantitativ empiri, herunder et spørgeskema, der er foretaget på Ikast-Brande Gymnasium.

Nedenstående synopsis indeholder en problemformulering med fire yderligere problemstillinger og til sidst en opsummerende konklusion.

Uddrag
Der er flere aspekter af, hvorvidt religion er et svar på det senmoderne samfunds problemer.

Etolog Richard Dawkins mener, at religionen er ond, da den får mennesker til at gøre groteske handlinger. I det senmoderne samfund er der uendelige handlemuligheder, men alligevel begrænser man individet gennem lovgivning. Dette sætter en diskussion op omkring, hvor senmoderne man er.

Dawkins mener, at troende er irrationelle, og synes især det er forkert, at opdrage børn til at være troende: “Don’t teach children what to think, but how to think”. Ud fra vores spørgeskema, kan vi konkludere, at hovedårsagen til, hvad folk vælger deres religion ud fra, er at det er en tradition i deres familie.

Modsat Dawkins, ser sociolog Émilie Durkheim positive sider ved religion. Han observerer, at religion skaber et sammenhængende og funktionelt samfund, da alle har samme adfærdsregler. Derudover giver religionen mennesket mulighed for at idealisere og give ideer til, hvordan man skaber det perfekte samfund.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu