Angst | Analyse

Indledning
Den måde vi betragter døden på ændrer sig, alt efter om det er vores egen død eller tabet af en elsket. Endskønt hvilken overbevisning man er af, er livets ophør en evigt tilstedeværende realitet, om man finder behag i det eller ej.

Kombineres denne eksistentielle angst for døden med et intimt kærlighedsforhold - og forfængeligheden deri - udgør dét, det lyriske digt ‘Angst’ af Emil Aarestrup udgivet i digtsamlingen Digte i 1838.

Uddrag
I strofe to kommer denne angst til fuld udfoldelse, da digteren betoner livets korthed ved at bruge et komma efter “Om lidt” i vers ét og tre og sammenligner deres splittelse med “Bærrene paa Hækken” (s. 2, v. 2)

som skal interpreteres således, at ligesom naturen har deres kærlighed naturligvis en afslutning. For efter bærrene er blomstret, bliver de uundgåeligt plukket eller rådner.

Nærmere bestemt frygter jeg’et en negativ ydre påvirkning på deres tætte bånd, eller at deres følelser for hinanden fordærver. Derudover associeres deres død med “Boblerne i bækken” (s. 2, v. 4), hvor boblernes spring symboliserer livets pludselige ende.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu