Analyse, fortolkning og sammenligning af “Angst”

Skriftlig aflevering 1: Analyse, fortolkning og sammenligning af “Angst” af Tom Kristensen og ”Angst” af Emil Aarestrup

Indledning
Angst, som ellers forekommer naturligt i et hvert menneskes liv, er alligevel et kompliceret koncept. Den generelle1 definition er, at angst er en decideret reaktion på fare, der vækker et instinkt i mennesket, som får os til enten at flygte eller forsvare os.

Nogle vil mene, at angst er noget, som er samfundsskabt, mens andre vil sige, at man kan tænke sig ud af. Dog fælles for alle de forskellige definitioner er, at angst er en uhåndgribelig genstand, der påvirker mennesket emotionelt, men også adfærdsmæssigt.

Uddrag
I Tom Kristensens digt "Angst" fra 1932 og Emil Aarestrups "Angst" fra 1838, ser vi også det gentagende emne udfolde sig, men især med et skærpet fokus på angsten for det fremmede og uvisse, som her bliver tydeliggjort. I Kristensens "Angst" tilkendegiver det lyriske jeg sin ubegrundede angst ved brug af modsætningsforhold, som vi blandt andet ser i strofe 2 linje 2, ”Den er modnet med umodne år.”

I Aarestrups "Angst", som bærer en mere følelsesladet stemning, er angsten beskrevet af det lyriske jeg som uhåndgribelig og uundgåelig. Aarestrup gør også brug af modsætningsforhold mellem digtet, som er mere explicit vist, hvis man sammenligner det med Kristensens "Angst".

Stemningen i Aarestrups digt, går fra en håbefuld stemning, , ”med dine runde arme” (strofe 1, verslinje 2), til en mere opgivende og sørgmodig afslutning, ”om lidt, saa er vi skilt ad,” (strofe 2, verslinje 1).

Tilfælles for de to tekster er derfor ikke kun titlen "Angst", men også at begge digte er opbygget af nogle modsætningsforhold, som kommer til udtryk gennem de to digte. En tydelig forskel i temaet hos de to digte er dog, hvordan angsten kommer til udtryk, og hvad de to lyriske jeg’er har angst for.

Kristensens "Angst" har et mere voldeligt og vulgært omdrejningspunkt, når sammenlignet med Aarestrups "Angst". Digtet er opbygget af 4 strofer med 4 verslinjer i hver strofe, og er derfor et relativt kort digt.

Gennem digtet, ser vi rimstrukturen abcb-rim hvor henholdsvis 2. og 4. verslinje rimer, hvilket bidrager til en vis rytme, der gør teksten mere bekendt. Kristensens "Angst" er mere vag og upræcis i beskrivelsen af digtets handling. Han har i stedet valgt miljøet og stemningen som fokusområde for teksten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu