Indholdsfortegnelse
Opgave A – Akkordlæsning

Opgave B1 – Harmonisk analyse 1
- Peter Heise & H. C. Andersen: Jylland mellem tvende have (1859)

Opgave C – Melodisk analyse
- Form:

Opgave D – Rytmisk analyse
- Maroon 5: This Love (2004)

Opgave B2 – Harmonisk analyse 2
- Maroon 5: This Love (2004)

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Opgave A – Akkordlæsning
Notér becifring over kasserne. Angiv bastone, når en anden tone end grundtonen ligger i bassen.

Opgave B1 – Harmonisk analyse 1
Foretag funktionsharmonisk analyse af de med rødt understregede områder – ud fra de opgivne becifringer og de becifringer, du har noteret i opgave A.

Angiv bastonens trin under funktionstegnet, hvis funktionen ikke har grundtonen i bassen. Du skal angive den eller de tonearter, du analyserer ud fra.