Indholdsfortegnelse
Opgave A – Akkordlæsning

Opgave B1 – Harmonisk analyse 1
W. A. Mozart: Symfoni nr. 29, 1. sats – Allegro moderato (1774)

Opgave C – Melodisk analyse
W. A. Mozart: Symfoni nr. 29, 1. sats – Allegro moderato (1774)

Opgave D – Rytmisk analyse
Red Hot Chili Peppers: The Zephyr Song (2002)

Opgave B2 – Harmonisk analyse 2
Red Hot Chili Peppers: The Zephyr Song (2002)

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Opgave A – Akkordlæsning
Notér becifring over kasserne. Angiv bastone, når en anden tone end grundtonen ligger i bassen.

Opgave B1 – Harmonisk analyse 1
Foretag funktionsharmonisk analyse af de med rødt understregede områder – ud fra de opgivne becifringer og de becifringer, du har noteret i opgave A.

Angiv bastonens trin under funktionstegnet, hvis funktionen ikke har grundtonen i bassen. Du skal angive den eller de tonearter, du analyserer ud fra. Du skal angive den eller de tonearter, du analyserer ud fra.

---

Opgave C – Melodisk analyse
Foretag en skriftlig analyse af denne melodi. Analysen skal indeholde en angivelse af melodiens struktur, herunder en inddeling i perioder/fraser

og en beskrivelse af opgavemelodiens melodiske og rytmiske opbygning. Melodiens toneart, taktart og ambitus angives i de tre bokse.