1. verdenskrig | Kildesamling

Indholdsfortegnelse
Kilde 1: Industriens vækst i Europa 1781-1913
- Indeks 1905-1913= 100
Kilde 2: Kolonibesiddelser 1881-1909
Kilde 3 Sir Charles Dilke: Et større Storbritannien, 1868
- Stormagternes forsvarsudgifter 1910 DEL
- Hærenes styrkeforhold 1914 DEL
- Storbritanniens og Tysklands flåder, 1914 DEL
Kilde 6: J.J. Ruedorffer ”Grundtrækkene i nutidens verdenspolitik, 1913”
- I tusinder - og som procentdel af samlet befolkning DEL
Kilde 8: Constitution of The Black Hand Group (9th May, 1911)
Kilde 9: Uddrag af Østrig-Ungarns ultimatum til Serbien, overrakt i Beograd den 23. juli 1914
Kilde 10 Af Serbiens svar på Østrig-Ungarns ultimatum, overrakt i Wien den 25. juli 1914
Kilde 11: 22. SEPTEMBER 1916 – CHRISTIAN CAMPRADT: “DE SÅREDE JAMREDE OG SKREG”
Kilde 13: Tabstal ved 1. verdenskrig
Kilde 14: Propagandaplakater
Kilde 15: Intet nyt fra Vestfronten (1929), uddrag
Kilde 16 Uddrag af fredstraktaten med Tyskland 28. juni 1919
- Indledning:
- Nedrustningsbestemmelserne:
Kilde 17: Den tyske repræsentants, grev Ulrich von Brockdorff-Rantzaus (1869-1928), tale i Versailles den 7. maj 1919.
Kilde 18 Afståelser i areal og indbyggertal
Kilde 19: Præsident Wilsons fredsprogram
Kilde 20: Keynes ”Freden og dens konsekvenser” 1919 (uddrag)

Uddrag
I årene 1866-67 foretog Dilke (1843-1911) en verdensrejse og udgav sine indtryk i bogen, "Greater Britain". Uddragene er fra forordet og det sidste kapitel.

I 1866 og 1867 fulgte jeg England jorden rundt: Overalt var jeg i engelsktalende eller engelsk-regerede lande.

Selv om jeg bemærkede, at klimaet, jorden, skikkene, at blandingen med andre folkeslag havde ændret blodet, så jeg også, at i grunden var racen altid den samme.

Den idé, som overalt på min rejse på én gang har været min ledsager og fører - en nøgle til at lukke op for skjulte ting i de mærkelige nye lande - er en - måske ufuldkommen - overbevisning om vor races storhed

som altid vil omkranse jorden, og som måske er skæbnebestemt til lidt efter lidt at brede sig helt ud over den.

I Amerika er alverdens folk ved at blive smeltet sammen, men det sker i en engelsk støbeform. Alfreds love og Chaucers tunge er deres, hvad enten de vil være ved det eller ej.

Der er nogle, der siger, at England i tidens fylde vil kræve æren for at have skabt større Englande på den anden side af havet. Men de synes ikke at indse, at det har gjort mere end blot at danne sine egne kolonier.

Det har pålagt udvandrerne fra de tyske lande, Irland, Skandinavien og Spanien sine institutioner. Gennem Amerika taler England ...

Hvis vi tager nogle landkort, der viser de engelsk-regerede og russisk-regerede lande for 50 år siden og sammenligner dem med de engelske og russiske lande i dag, ser vi

at sakserne har overgået moskovitterne i erobring og kolonisation. Alene USAs territorium er ligeså stort som Rusland.

Chile, La Plata og Peru må på et eller andet tidspunkt blive engelsk: den indianske race, der beboer de fleste af disse lande, kan ikke klare sig mod vore kolonister; og fremtiden for højlandene i Afrika, Japan og Kina er klar.

Selv på de tropiske sletter synes kun negrene at være i stand til at modstå os. Ingen mulig udvikling kan hindre, at den engelske race i 1970 vil omfatte 300 mill. mennesker - af én nationalkarakter og én tunge.

talien, Spanien, Frankrig og Rusland bliver pygmæer ved siden af et sådant folk. Mange af dem, der er klar over de engelske nationers styrke, synes at mene

at vor egen nation - både moralsk og fysisk - er den mindst magtfulde del af racen, eller at vi med andre ord overskygges af Amerika og Australien...

Skønt vi tvinges til at overveje den fart, hvormed vi taber vor industrielle overlegenhed, eftersom kul bliver billigere i Amerika og dyrere i Gamle England, så har vi ikke desto mindre ligeså meget at tilbyde Amerika, som det kan give os.

Besiddelsen af Indien udgør for os det element af storbesiddelse, som nu er nødvendigt for at sikre en udvidelse af de åndelige horisonter og ædle formål;

men for den engelske race giver vor besiddelse af Indien, af Afrikas kyster og af Kinas havne muligheder for at plante frie nationer blandt verdens sorte racer.

Fremtiden for en enkelt del af vor race er imidlertid kun af ringe betydning i sammenligning med hele racens triumf

men de engelske loves magt og de engelske regeringsprincipper er ikke kun et engelsk spørgsmål - fortsættelsen er af afgørende betydning for menneskehedens frihed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu