Ugeopgave VØ Jysk | 10 i karakter

Indledning
JYSK er en handelsvirksomhed, mere specifikt er der tale om en detailvirksomhed eller en detaillist.

Dette er fordi, at JYSK indkøber deres varer fra deres fra grossistvirksomheder, samt direkte fra deres egne producenter. Det vil altså sige, at varerne IKKE bliver bearbejdet, mens de er i selv virksomheden.

Disse varer sælges så videre til forbrugeren, som i JYSK’s tilfælde både kan være den almene borger, altså B2C, eller til andre virksomheder, altså B2B. 2.

Uddrag
Et aktieselskab, A/S, har én eller flere ejere, kaldet aktionærer, som hæfter begrænset for den indskudte kapital.

Ligesom et ApS, har et A/S også en minimumskapital, her er den dog på hele kr. 400.000. De har også det til fælles, at det er lovpligtigt at årsregnskabet bliver offentliggjort.

Virksomheden opbygning er dog anderledes da et A/S består af en generalforsamling, som udpeges af virksomhedens aktionærer.

Generalforsamlingen udvælger så en bestyrelse, som står for den overordnede drift, og bestyrelsen vælger sidst en direktør/direktion, som står for daglig ledelse.

Dog kan direktionen/direktøren stå for daglig og generel ledelse, i så fald vælges der et tilsynsråd, som tilser direktionen/direktøren. Det er også denne ejerform virksomheden JYSK går inde under.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu