Indholdsfortegnelse
Tabel 1. – antal 18-25-årige, med ungdomsuddannelse fordelt efter forældrenes indkomstniveau
- Ungdomsuddannelsessituation

Tabel 2. – 25-29-årige, med fuldført videregående uddannelse efter forældrenes uddannelsesniveau
- Forældrenes uddannelsesniveau

Uddrag
Tallene og grafen viser sammenhængen mellem familiens/forældrenes baggrund i forhold til social arv og evnen til at fuldføre en ungdomsuddannelse.

Hvis man kigger på de to modpoler - forældre med lav- og højindkomstniveau - ligger der bag indkomstniveauerne, nogle forhold om den sociale arv, for eksempel gruppen med lavindkomstniveau, gemmer der måske nogle forældre, som er socialt ustabile

som ikke selv har en uddannelse og/eller evnen til at kunne hjælpe det unge individ. Det er måske ikke naturligt at sætte sig ned efter skole og lave lektier, eller tage i skole hverdag.

For gruppen med højindkomst, der gemmer der sig den modsatte historie, hvor man har forældre, som er vant til at lave lektier og læse

og derved kan fortælle det unge individ, at man skal gøre noget ud af sin ungdomsuddannelse. Uden det dog i sig selv går hen og bliver et konkurrencemiljø.