Synspunkter på den danske velfærdstat | Samfundsfag

Opgavebeskrivelse
OPGAVE 16.2: SYNSPUNKTER PÅ DEN DANSKE VELFÆRDSTAT
a. Sammenligning af den danske og liberale velfærdsmodel:
b. Kan dansker lære noget af den liberale model- og/eller kan amerikaner lære noget af den dansk velfærdsmodel?

Uddrag
Hvis vi starter med at kigge på den danske velfærdsmodel, adskiller den sig fra de fleste andre lande. Den adskilles på følgende områder:
- Høje sociale ydelser
- Højt skattetryg
- Mange gratisydelser
- Visse sociale ydelser er ens for alle – uanset indkomst
- Høj grad af omfordeling fra rige til fattige.
- Velfærdsforanstaltningerne er finansieret via skatter og ikke forsikringsordninger.

Hvis man kigger på den liberale velfærdsmodel, er den hel modsat til den danske velfærdstat. De vigtigste pointer er her:
- Få gratisydelser
- Lave sociale ydelser
- Sociale ydelser målrettet de allerfattigste
- Lavt skattetyk
- Lille graf af omfordeling fra rige til fattige
- Velfærdsforanstaltningerne er finansieret via skatter

Udefra disse pointer kan man se, at disse velfærdsmodeller er to modsætninger til hinanden. De har dog nogle ligheder.

Begge velfærdstater tager sig af de svage i samfundet. De svage for gratis lægehjælp og andre gratisydelser.

Et land som USA tilbyder få gratisydelser og sociale ydelser, men det findes, og de står til rådighed for de svage.

En af lighederne mellem den danske og liberale velfærdsmodel er bl.a., at nogle af de velfærdsgoder som tilbydes i begge lande, er finansieret ved, at borgerne betaler skat, således at alle kan få en del af velfærdsydelserne.

I USA er skattetrykket kun på 25-26%, men her i Danmark betaler vi dobbelt så højt. I USA betaler de rige omkring 39% i topskat og i Danmark er det over 50%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu