Sociologiopsamlingsprøve | Spørgsmål om sociologi

Opgavebeskrivelse
1. Redegør for begrebet socialisering
2. Hvad kendetegner informationssamfundet?
3. Nævn og beskriv nogle karakteristika ved unge i informationssamfundet
4. Hvad er en idealtype og hvorfor bruges disse indenfor socioligien?
5. Nævn to til tre forskelle som typisk fremkommer når man sammenligner socialklasser – hvorfor eksisterer der de forskelle du nævner?
7 Ved hjælp af kriminalitetsteori – forklar hvorfor der er mere voldskriminalitet i Voldmose (socialt boligområde i Odense) end i Hellerup (byområde Nord for København)
8. hvilken af følgende straffe skal de to røvere tildeles – begrund dit valg: NB: de er begge 17år og ikke tidligere straffet

Uddrag
Socialiseringen er, hvordan man lærer de forskellige normer og værdier. Det er gennem socialiseringen vi lærer, hvordan man skal opføre sig blandt andre mennesker og, hvordan man skal være sammen med dem.

Der er mange ting der er med til at påvirke, hvordan man lærer at omgås andre mennesker og, hvad for nogle normer og værdier du har. Nogle af de ting er dine kammerater og din familie.

Du lærer, hvordan du skal opføre dig i forskellige situationer. Du opfører dig ikke på samme måde i skolen som du gør derhjemme. Det er noget man lærer gennem socialiseringen, hvordan man opfører sig i forskellige situationer.

Inden for socialiseringen er der forskellige typer. Den ene er primær socialisering. Den primær socialisering foregår i barnets nærmiljø.

Det er her barnet lærer, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er acceptabelt. Her lærer barnet også at det er vigtigt at være elsket. Det her foregår typiske i barnets familie.

Den anden type er den sekundære socialisering. Det er her barnet lærer store dele af samfundets forventninger og, hvordan man opføre sig blandt mange mennesker.

De lærer også at være ligestillet med andre børn og tage hensyn til fællesskabet. Det foregår i vuggestuer, skoler og blandt vennerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu