Skråt kast | Fysikrapport | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Materialer:
Fremgangsmåde:
Resultater:
Resultatbehandling:
Diskussion:
- Fejlkilder/usikkerheder:
Konklusion:

Uddrag
Som det kan ses på billedet foroven, kan et skråt kast uden luftmodstand beskrives ved hjælp af et koordinatsystem. Det der forstås ved et skråt kast, er at en genstand bliver sendt frit afsted i et tyngdefelt fra f.eks. origo med en vilkårlig skrå starthastighed v_0.

Positionen af genstanden til tiden t angives med koordinaterne (x,y). Uafhængighedsprincippet er et fundamentalt princip som er gældende ved et skråt kast.

Uafhængighedsprincippet omhandler at en genstands bevægelse er sammensat af en henholdsvis vandret bevægelse og lodret bevægelse, som foregår samtidigt men uafhængigt af hinanden.

Man kan derfor pga. uafhængighedsprincippet udlede nogle bevægelsesligninger for både x- og y-retningen.

Til at starte med bliver der udledt bevægelsesligningerne for x-retningerne. Hastigheden v_x langs x-aksen er konstant, da genstandens hastighed ud af x-aksen ikke bliver påvirket af en tyngdekraft pga.

uafhængighedsprincippet, og selve kastet accelerer ikke genstanden efter den er sluppet, og dette stemmer i overens med Newtons første lov, nemlig at en genstands hastighed er konstant, så længe den ikke påvirkes af en kraft. Hvis man integrer hastigheden, fås formlen:

---

Foroven kan ses en graf for både x(t) og y(t) for et skråt kast fra origo med elevationsvinklen 30°. Det kan ses på grafen for x(t), at den er lineær, man kan desuden også se at korrelationen er 0,999≈1, hvilket er ekstrem godt, og viser at den linær er bedst mulig regression.

Dette stemmer i overens med det i teorien, altså at hastigheden ud af x-aksen er konstant. Ved at aflæse hældningen for grafen i forhold til fitningsresultatet, kan man se at v_x er 3,799 m/s, dette kan man da udlede da x(t)=v_0x•t+x_0.

Det kan også ses på grafen at grafen for y(t) er en parabel, dette passer også med teorien, altså at y(t)=-1/2•g•t^2+v_0y•t+y_0, og derfor bliver y(t) en parabel.

Ved aflæsning kan man se at starthastigheden ud af y-aksen v_0y er 2,364 m/s. Man kan desuden også aflæse tyngdeaccelerationen, dette gøres ved at aflæse A:

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu