Indledning
”Ringen” handler om Lise og Konrad, som lige er blevet gift. De har været barndomskæreste og på trods af Lises forældres restriktioner grundet position i samfundet så blev Lise og Konrad gift.

Dette kan snildt give læseren indtryk af at Lise og Konrads ægteskab er solidt og at de kommer til at leve lykkeligt til deres dages ende.

Igennem novellen er der forskellige faresignaler, der dog giver udtryk for det modsatte. Lise virker ikke til at dele Konrads interesse i at drive får, hvilket ses i samtalen Konrad har med Matias.

Lises tanker begynder at vandre andetsteds, og læseren får indtryk af at tankerne er af seksuel karakter, da Lise begynder at rødme.

Uddrag
I denne novelle kan vi godt anvende hjem-ude-hjem model og struktur, som også anvendes i eventyr.

Novellen er bygget op lineært, hvilket betyder, at kompositionen centrerer sig om en begyndelse, midte og afslutning og begivenheder kommer i en kronologisk rækkefølge.

I begyndelsen er Lise og Konrad næsten lige blevet gift, og skal ud og se til Konrads får på en dejlig junimorgen. Alt er fredeligt her og som det skal være.

Ægteparret trives i hinandens selskab og vi får fornemmelsen af at de kommer til at leve et langt og lykkeligt liv.

I midten af historien er Lise på vej hjem, men vælger at tage en tur i skoven. Inden da har vi hørt om fåretyvens udskejelser og det er også ham at Lise møder i skoven.

Her viser modellens ude aspekt sig, hvor Lise også møder den fare, som senere hen skal forandre hende da hun gennemgår en udfordring. I slutningen af novellen møder Lise Konrad igen på vejen hjem, men hun er ikke længere den samme.