Rentabilitet | Analyse

Indledning
Virksomhedens Rentabilitet, som viser hvor meget virksomheden opnår i forrentning af den investerede kapital, måles med afkastningsgraden (AG).

Afkastningsgraden er i perioden fra 2019 til 2020 væsentligt forbedret, i og med at afkastningsgraden er steget fra 9,8 % i 2019 til 12,1 % i 2020.

Dette er en stigning på 2,3 procentpoint svarende til ca. 23%. Afkastningsgraden ligger på et tilfredsstillende niveau i både 2019 og 2020, hvis man sammenligner med markedsrenten på 1-2 %, idet der har været plads til et stort risikotillæg

Uddrag
Omsætningen er steget med 14% i perioden fra 2019 til 2020 hvorimod andre eksterne omkostninger og afskrivninger i samme periode er faldet med henholdsvis 4% og 2%.

Det vil altså sige at et fald i andre eksterne omkostninger og afskrivninger samtidig med en stigning i omsætning har påvirket indtjeningsevnen positivt.

Derudover er personaleomkostninger steget med 10% hvilket altså er relativt mindre end omsætningen og det har isoleret set også påvirket indtjeningsevnen positivt.

Det er altså en omsætning som stiger relativt mere end de relevante omkostninger som gør at indtjeningsevnen er steget i perioden fra 2019 til 2020. Stigningen i overskudsgraden har isoleret set påvirket afkastningsgraden positivt.

Kapitaltilpasningsevnen, der måles med aktivernes omsætningshastighed (AOH), der viser hvor stor en omsætning der er skabt i virksomheden på grundlag af den investerede kapital (kapitalbindingen) er i perioden fra 2019 til 2020 blevet forbedre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu