Opgavebeskrivelse
OPGAVE 13.7
Opgave a - Beregn virksomhedens overskudsgrad for de tre år.

Opgave b - Beregn indekstal til belysning af udviklingen i overskudsgraden. Tallene til brug for beregningerne findes i Excel-filen.

Opgave c - Forklar, hvordan outsourcingen af produktionen kan have påvirket de beregnede indekstal.

Opgave d - Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudgraden

Opgave e - Forklar, hvad der er årsag til faldet i virksomhedens resultat fra år 8 til år 10

Opgave f - Diskuter, om udviklingen i virksomhedens økonomi fra år 8 til år 10 har været god eller dårlig

OPGAVE 15.7
Opgave a - Beregn for hvert af de tre år afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed.

Opgave b - Analyser udviklingen i virksomhedens rentabilitet for årene 5 til 7

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Opgave c - Forklar, hvordan outsourcingen af produktionen kan have påvirket de beregnede indekstal.

- Ved at SLEEPWELL har valgt at outsource dele af produktionen til Asien kan man se en positiv udvikling i forhold til at deres produktionsomkostninger er faldet fra indeks 100 i år 8 til indeks 78 i år 10, hvilket var grunden til at de valgte at outsource.

Det har dermed haft en negativ effekt på selve nettoomsætningen, da produktionen i Danmark er blevet forringet, så der ser man også et fald fra indeks 100 i år 8 til 85 i år 10.

Det kunne blandt andet skyldes at de har været nødt til at lave prisnedsætning på deres produkter grundet stigningen i konkurrencen.

Grunden til at salg- og distributionsomkostningerne er faldet er fordi, at dele af produktionen er flyttet til Asien, hvilket skyldes et fald i salg, hvilket vi også kan se på indekstallene for nettoomsætningen.

Indeks for administrationsomkostninger er også faldet fra indeks 100 i år 8 til indeks 93 i år 10.

Dette kan være skyldes at SLEEPWELL har været nødsagtigt til at skærpe arbejdskraften i Danmark og dermed afskaffe medarbejdere, da produktionen er blevet formindsket.

Opgave d - Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudgraden
- SLEEPWELL’s indtjeningsevne er forbedret i den givne periode, idet overskudsgraden er steget fra 18,7% i år 8 til 19,2 % i år 10.

Det vil sige, at en stigning på 0,5 procentpoint, svarende til 2,6 procent. Virksomhedens omsætning er faldet med 15% i perioden.

SLEEPWELL’s produktionsomkostninger har i den givne periode haft en positiv effekt på overskudsgraden, da produktionsomkostninger er faldet med 22%, hvilket vil sige, at omsætningen falder procentvis mindre end de samlede omkostninger.

Salg- og distributionsomkostninger er faldet med blot 3% fra år 8 til år 10. Ved at omsætningen dermed er faldet med 15%, betyder det, at salg- og distributionsomkostningerne har haft en negativ påvirkning på overskudsgraden i og med at omsætningen falder procentvis mere end de samlede omkostninger.

Administrationsomkostningerne har også haft en negativ påvirkning på overskudsgraden, da administrationsomkostninger fra år 8 til år 10 kun er faldet med 7%, hvorimod SLEEPWELL’s omsætning er faldet med 15%.