Overskudsgrad og rentabilitet | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
OPGAVE 13.7
Opgave a - Beregn virksomhedens overskudsgrad for de tre år.

Opgave b - Beregn indekstal til belysning af udviklingen i overskudsgraden. Tallene til brug for beregningerne findes i Excel-filen.

Opgave c - Forklar, hvordan outsourcingen af produktionen kan have påvirket de beregnede indekstal.

Opgave d - Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudgraden

Opgave e - Forklar, hvad der er årsag til faldet i virksomhedens resultat fra år 8 til år 10

Opgave f - Diskuter, om udviklingen i virksomhedens økonomi fra år 8 til år 10 har været god eller dårlig

OPGAVE 15.7
Opgave a - Beregn for hvert af de tre år afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed.

Opgave b - Analyser udviklingen i virksomhedens rentabilitet for årene 5 til 7

Uddrag
- Ved at SLEEPWELL har valgt at outsource dele af produktionen til Asien kan man se en positiv udvikling i forhold til at deres produktionsomkostninger er faldet fra indeks 100 i år 8 til indeks 78 i år 10, hvilket var grunden til at de valgte at outsource.

Det har dermed haft en negativ effekt på selve nettoomsætningen, da produktionen i Danmark er blevet forringet, så der ser man også et fald fra indeks 100 i år 8 til 85 i år 10.

Det kunne blandt andet skyldes at de har været nødt til at lave prisnedsætning på deres produkter grundet stigningen i konkurrencen.

---

- SLEEPWELL’s indtjeningsevne er forbedret i den givne periode, idet overskudsgraden er steget fra 18,7% i år 8 til 19,2 % i år 10. Det vil sige, at en stigning på 0,5 procentpoint, svarende til 2,6 procent.

Virksomhedens omsætning er faldet med 15% i perioden. SLEEPWELL’s produktionsomkostninger har i den givne periode haft en positiv effekt på overskudsgraden, da produktionsomkostninger er faldet med 22%, hvilket vil sige, at omsætningen falder procentvis mindre end de samlede omkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu