“Er kemi fundamentet for hele vores livsførelse?” af Kasper Planeta Kepp, 2011

Skriv en redegørelse og diskussion, som tager udgangspunkt i artiklen “Kemi er hele fundamentet for vores livsførelse” af Kasper Planeta Kepp fra 2011.

Indledning
2011 var året, var kemiens år ifølge UNESCO. Dette år skulle udgøre en international fej-ring af de bedrifter kemien havde foretaget og de bidrag til menneskeheden, kemien havde udgjort.

Som formål ville man styrke forståelsen af kemiens betydninger i verden for of-fentligheden. Derudover ville man tiltrække de unge og skabe en begejstring for kemiens kreativiteter i fremtiden blandt dem.

I følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i teksten "Kemi er fundamentet for hele vores livsførelse". Derudover inddrages en på for-hånd udvalgt tekst og en selvvalgt tekst. Ud fra dette diskuteres de forskellige synspunkter i disse tekster i forhold til hinanden.

Uddrag
En symbiose med energi og stoffer. Dette er en konstant udvikling for menneskeheden. I forhold til andre dyrearter udarbejder vi forbedringer i for eksempel vores omgivelser.

Trods menneskehedens enorme indflydelse på de forskellige kemiske og fysiske reaktio-ner, der finder sted disse dage, minder Kepp os om, at alle disse fænomener i bund og grund også ville finde sted uden vores tilstedeværelse. Kemi er ikke noget vi som menne-sker har opfundet, men blot noget vi har opdaget gennem årenes løb.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her