Orkla Confectionery and Snacks Danmark | VØ | 10 i karakter

Indledning
Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S er i dag Danmarks største chips- og snack producent, og har overtaget det danske brand KIMs. I opgaven vil Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S fremadrettet blive omtalt som KIMs.

Under arbejdet med opgaven vil der blive udarbejdet en analyse af virksomhedens økonomiske udvikling fra 2016 til 2018.

Her vil de tilhørende årsrapporter fra virksomheden blive brugt. Nøgletal vil blive aflæst fra rapporterne og beregnet ud fra formler, der er benyttet i undervisningen.

Foruden deres økonomiske situation vil der blive lagt fokus på en strategisk analyse af virksomheden interne og eksterne position.

Porters Five Forces, der ligger i den eksterne del vil blive gennemgået og der vil blive set på de makroøkonomiske forhold og hvilken betydning de har for KIMs strategier når det kommer til deres produktionsmuligheder.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Virksomhedsbeskrivelse 1
Regnskabsanalyse 2
- Rentabilitet 4
- Indtjeningsevnen 5
- Kapitaltilpasningsevnen 6
- Egenkapitalens forrentning 8
- Gældsrenten 8
- Gearing 9
- Egenkapitalens forrentning 9
Soliditeten 9
Likviditeten 10
Delkonklusion 11
Strategisk analyse 11
Eksterne forhold 12
- Porters Five Forces 12
- Rivalisering i branchen 12
- Leverandører 13
- Kunder 13
- Potentielle indtrængere 13
- Substituerende produkter 14
Delkonklusion 14
Makroøkonomiske forhold 15
Konjunkturer 15
- Arbejdsløshed 15
- Renteniveau 16
- Valutaforhold 16
- Delkonklusion 16
Interne forhold 17
- Porters værdikæde 17
- Delkonklusion 19
- Porters generiske strategier 19
- Delkonklusion 20
- Ansoffs vækstmatrice 20
- Delkonklusion 22
CSR-indsats 22
- Governance-aktiviteter 22
- Sociale aktiviteter 23
- Miljøaktiviteter 24
- Delkonklusion 26
SWOT-analyse 28
Scenarie strategi 29
- Strategi 1: Kombination ST (Strengths and Threats) 29
- Strategi 2: Kombination WO (Weaknesses and opportunities) 29
- Strategi 3: Kombination SO (Strengths and opportunities) 29
- Strategi 4: Kombination (Weaknesses and Threats) 29
Kildeliste 30
Bilag 31
- Bilag 1 32
- Bilag 2 32
- Bilag 3 32
- Bilag 4 33

Uddrag
KiMs soliditetsgrad er faldet fra 59,4% i år 16 til 55,4% i år 17. Et fald på 4 procentpoint. Faldet skyldes, at der er foreslået udbytte i regnskabet 2016 på t.kr. 150.000, som overstiger resultatet fra 2017 på t.kr. 118.149.

Der er sker en stigning i deres soliditetsgrad fra 55,4% i år 17 til 63,8% i år 18. En stigning på 8,4 procentpoint. Stigning skyldes at udbyttet i regnskabet 2017 på t.kr. 100.000 som væsentligt overstiger resultatet fra 2018 på t.kr. 133.063 t.kr.

I analyseperioden 2016 til 2018 er KiMs modstandsdygtig, da deres soliditetsgrad ligger over et meget tilfredsstillende niveau.

Særligt i 2018 stiger soliditetsgraden markant, som svare til at KiMs kan tåle et tab på 63,8% af deres aktiver. Dette kan tiltrække investorer og samtidig give KiMs gode lånebetingelser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu