Ondskan | Noter

Indholdsfortegnelse
Tekstens univers: tid, rum og miljø
Filmens karakterer
Karakterernes forhold til hinanden set med aktantmodellen
Vold, ondskab og moral

Uddrag
- Giv en karakteristik af den historiske tid, som filmen udspiller sig i, da den kan fortælle jer om punkterne nedenfor.

- Giv en karakteristik af det fysiske miljø, som Erik Ponti befinder sig i, og kom i den forbindelse ind på, hvilke normer og regler, som gør sig gældende.

o Hjemmet
o Stjärnsberg (Kostskolen)

* Udvælg bestemte scener, og undersøg, hvilke særlige filmiske virkemidler, som kan understøtte jeres læsninger. På den måde begrunder I jeres svar med tekstnære iagttagelser.

- Giv en karakteristik af de psykiske miljøer, der er tilstedeværende i filmen, og overvej i den forbindelse, hvilke særlige stemninger, der præger dem.

- Overvej og diskuter, hvilken effekt og særlig indflydelse Stjärnsbergs såkaldte kammeratopfostring har for de stemninger, som huserer på kostskolen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu