Billedkunst | Case 18c

Indholdsfortegnelse
1. Redegør for sikringsakterne ved pant i løsøre.
2. Forklar princippet i TL § 27 – gyldighedsvirkningen.
3. Giv et begrundet løsningsforslag ved hjælp af juridisk metode.

Uddrag
Det starter med dommeren får et dokument som han ser igennem inden han skriver det ind. Dommeren har dog ingen mulighed får at høre om nogen af parterne har nogen indsigelser.

Indsigelser ville være hvis en part føler sig snydt eller helt simpelt har belæg for at ophæve aftalen af ejendommen.

Når et dokument er tinglyst og udleveret eller afsendt fra tinglysningskontoret, kan godtroende erhververe af rettigheder over ejendommen ifølge tinglyst aftale – eller ifølge transport på et pantebrev ikke mødes med nogen indsigelse mod nævnte dokuments gyldighed.

Hvis der derimod er indsigelser mod dokumentet, fx at det er falsk eller forfalsket, eller at en underskrift er fremtvunget via vold eller trusler eller udstederen har ikke har haft myndighed. Dog bevares den overfor den godtroende erhverver.

Tinglysningsloven paragraf 27 gælder kun aftaleerhververe af fast ejendom. Hvis aftaleerhverver er i god tro og får tinglyst sin ret kan han ikke miste den, hvis de han får sin ret af ifølge tingbogen, er berettiget til at disponere over ejendommen.

Dog er det her stærke ugyldighedsgrunde kommer ind i billedet. Hvis der førhen har været en stærk ugyldighedsgrund mellem sælger a og b kan der ske en vindikation som køber c intet kan stille op imod, selvom han har været i god tro.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu