Oldtid og middelalder | Historie Noter

Indledning
Overgangen mellem oldtiden (vikingetiden) og middelalderen er en afgørende overgangsfase for Norden og den nordiske litteratur.

Her går vi fra asatro til kristendom, og runerne bliver skiftet ud med det latinske alfabet som skrift.

Overgangen medfører langsomt et skifte i værdier fra vikingetidens æresbegreber til middelalderens mere kristne værdier.

Indholdsfortegnelse
Fakta om middelalderen
- Tid:
- Kongerige:
- Feudal samfundsstruktur:
- Kristendommen:
- Latin:
- Værdier og livssyn:
- Folkekulturen:
Kendte personer i oldtid og middelalder
• Snorre Sturlason
• Saxo
Oldtidens og middelalderens litteratur
Overlevering og nedskrivning
Historisk om folkeviser
Folkevisetyper
- Ridderviser
- Trylleviser
Kendetegn og temaer
- Konflikt:
- Temaer:
- Værdier og moral:
- Verdslig middelalderkultur:
- Personer og miljø:
Opbygning og stil
- Genre:
- Typisk opbygning:
- Omkvæd:
- Sprog:
Kort om folkeeventyr
Træk og kendetegn
Opbygning
Personer
Almenmenneskelige fortællinger
Genre
Typiske genretræk i folkeeventyr
- Formelsprog:
- 3-talsreglen:
- Magisk univers:
- Bagvægtsreglen:
- Gentagelser:
- Modsætninger:
- Symboler:

Uddrag
Et interessant ’problem’ med eddaer og sagaer er altså, at de handler om begivenheder fra vikingetiden, men først er nedskrevet i middelalderen.

Dette gør, at vi ikke kan være sikre på, i hvor høj grad de giver et sandfærdigt billede af oldtidens samfund, verdensbillede og måde at fortælle på.

Dog virker fortællemåden i både eddaer og sagaer til at stamme fra vikingetidens skjaldedigte og mundtlige fortællinger.

Vi kender stort set ikke forfatterne til teksterne fra middelalderen, og de har sikkert alle sammen været igennem flere ’forfattere’

som har kopieret teksterne og måske skrevet lidt til eller trukket lidt fra i nedskrivningen. Bogtrykning blev først opfundet i 1450, og indtil da måtte man kopiere teksterne i hånden for at undgå, at de gik tabt.

På samme måde er folkeviserne først skrevet ned lang tid efter, at de blev til. Både folkeviser og folkeeventyr stammer fra middelalderen, men er først skrevet ned mellem 1500 og 1900.

Folkeviser og eventyr er indtil da blevet overleveret mundtligt fra generation til generation, og derfor findes de i mange forskellige udgaver.

Folk har simpelthen genfortalt eventyrene og viserne forskelligt. Til litteraturen i oldtid og middelalder hører altså især følgende typer af litteratur: eddadigt, saga, folkevise, folkeeventyr.

---

Folkeviserne blev overleveret mundtligt fra slægt til slægt, og de blev gerne sunget til festlige lejligheder.

Folkevisen kaldes også en middelalderballade, da man i høj grad brugte den til at danse kædedans til (”ballare” betyder at danse).

Troubadourer rejste i middelalderen rundt og underholdt med folkeviserne. Troubadouren sang for, mens alle sang med på omkvædet.

Folkeviser stammer fra middelalderen, hvor de formentlig i første omgang blev brugt til underholdning i adelige kredse (overklassen).

Efterhånden spredte folkeviserne sig ud til folket, hvor de er blevet danset og sunget helt frem til 1800-tallet. I dag holdes folkevisetraditionen stadig i live på Færøerne.

Se her videoer fra YouTube, hvor færinger synger og danser folkeviser
Selvom folkeviserne stammer fra middelalderen, blev de først skrevet ned senere, nemlig fra ca. år 1500 til 1900.

Afstanden mellem folkevisernes oprindelse og nedskrivningen af dem gør, at de ikke uden videre kan opfattes som udtryk for middelalderens samfund.

De er i lige så høj grad udtryk for senere tiders opfattelser af middelalderen. Selve genren er uden tvivl fra middelalderen, men indholdet af de enkelte folkeviser er sandsynligvis blevet ændret noget igennem tiden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu