Dansk eksamenssæt maj 2013 opg 2 – Kronik om Forholdet mellem natur og teknologi – ”I teknologiens mørke middelalder” af Torben Munksgaard

Opgavebeskrivelse
A) Skriv en kronik om din forestilling om det gode liv i informations- og kommunikationssamfundet. I din kronik skal du inddrage ”I teknologiens mørke middelalder” (tekst 2) samt mindst én tekst, du selv finder på internettet eller i opgavesættet. Du vælger selv hvilken avis, din kronik skal bringes i. Du skal vælge én af følgende vinkler til din kronik: Innovation og kreativitet Forholdet mellem natur og teknologi Fællesskaber og værdier

B) Reflektér over og begrund dine formidlingsmæssige valg, herunder valg af avis, kronikkens opbygning, retoriske virkemidler og argumentation.
Overskrift: Find selv på en overskrift
Bedømmelse: Vedr. a: Denne del udgør den primære del af din besvarelse. Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at skrive en sammenhængende og velargumenteret kronik med inddragelse af teksterne og ud fra din evne til at målrette din kroniks indhold og form til avisens læsere. Du vil også blive bedømt ud fra din evne til at præsentere emnet på en engageret og reflekteret måde samt ud fra din evne til at udvælge og inddrage relevante tekster fra opgavesættet og/eller fra internettet.
Vedr. b: Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at reflektere over og begrunde dine valg ved brug af danskfaglige begreber.

Indledning
Udvikling på bekostning af naturens under. Teknologiens udvikling er på sit højeste plan hidtil. Denne teknologi er med til at gøre hverda-gen mere overskuelig med alle former for hjælpemidler. Men hvad koster det i sidste ende? Indadvendte mennesker, der kun kan løfte blikket mod himlen, når signalet til mobiltelefonen skal stige. Vi glemmer, at verden uden for internettet stadig eksisterer.

Uddrag
Naturen. Det eneste, som har fulgt samtlige racer siden første gang de satte poten, kloen eller foden på jorden. Fra fugle til fisk, hund til kat, øgle til menneske. Den har været der hele tiden. Naturen. Men alligevel formår menne-sket at være den eneste race, der tonser ”uvidende” igen-nem teknologiens verden og ødelægger det, som har byg-get os op. Naturen.

Ovenstående kronik har undertegnede valgt at bringe i et af Danmarks største dagblade, Politiken. Denne avis er særligt kendt for sit samfundsengagement, hvilket jeg fandt passende til netop dette emne. Politi-ken har det helt brede publikum og dermed også den største målgruppe.

Efter overskriften vælger jeg igen i underoverskriften at holde det hele lidt neutralt på den måde, at læse-ren ikke er fuldstændig sikker på, hvorledes det resterende indhold (brødteksten) vil udfolde sig.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter