Indledning
Jeg vil i denne opgave besvare spørgsmålene for case 9.1 Lakrids by Bülow. Der er redgørende spørgsmål, analyserende, vurderende og diskuterende, jeg vil slutte opgaven med en samlet konklusion.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
1. Redegør for Virksomhedens Eksportmotiver. 2
Vækst Og en Indtjeningsevne: 2
Ambitioner: 2
Stordriftsfordele: 3
Konkurrencemæssige Fordele: 3
Udnyttelse Af Markedsviden: 3
2. Vurdér Virksomhedens Eksportberedskab. 3
Produkt: 3
Produktion: 3
Personale: 4
Penge: 4
3. Diskutér Virksomhedens Markedsudvælgelse Og Vurder, Hvilke Lande Der Vil Være Attraktive for Virksomheden at Starte Eksport Til. 4
4. Redegør for Virksomhedens Ide. 5
5. Diskutér Virksomhedens Generiske Strategi. 5
6. Analysér Virksomhedens Vækststrategier. 6
Konklusion 7
Kilder 8

Uddrag
2. Vurdér virksomhedens eksportberedskab.
Når man skal vurdere en virksomheds eksportberedskab, vil man benytte de 4 interne p’er. Produkt, Produktion, Personale og penge.

Produkt:
Lakrids by Bülows produkt, kan tilpasse i forhold til de forskellige kulturer der er i landet, og de forskellige markeder de er på, da lakridsen findes i mange forskellige varianter.

Dog er det som tideligere nævnt ikke alle lande som kender til lakrids generelt, på dette punkt vil det være svært at skulle tilpasse sig

da man er helt uvidende om det overhovedet bliver noget det enkelte land vil komme til at tage imod og ”afprøve” eller det er no go. Hvis det enkelte land så vælger at ”afprøve” lakrids, hvad kan de så lide?

Produktion:
Når en virksomhed starter op, er deres generelle kapacitet ikke ret stor da de ikke producere særlig mange varer, men hvis den enkelte virksomhed opnår en succes, begynder kapaciteten at vokse, da der skal produceres flere varer.

Hvilket er tilfældet for Lakrids by Bülow, virksomheden vokser mere og mere, de eksporterer produkter til en række butikker i forskellige lande.

Hvis denne succes af virksomheden fortsætter i samme spor, skal virksomheden investere i endnu mere kapacitet, da de skal producere endnu flere vare end på nuværende tidspunkt.

Derudover handler det også om at opnå den optimale udnyttelse af kapaciteten, men i den grad handler det også om at have fleksibilitet i forhold til leveringssikkerheden, virksomheden skal være sikker på at de altid kan regne med at de varer de afsætter

bliver leveret, hvis ikke der er en sikkerhed i forhold til levering, vil den kapacitet virksomheden har ikke være nok, eftersom de havde regnet med at de afsatte varer vil forsvinde fra lageret, så de kan producere nye varer.