Hvordan membranpotentialet påvirkes | Bioteknologi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1. Forklar ved hjælp af figur 1, hvordan membranpotentialet påvirkes, når prostaglandiner binder sig til nervecellerne.

2. Giv forslag til, hvorfor nogle nervefibre er hurtigere end andre. Inddrag figur 1.

3. Beregn massen af acetylsalicylsyre i tabletten.

4. Giv forslag til, hvordan acetylsalicylsyre hæmmer COX. Inddrag figur 3.

5. Giv forslag til, hvorfor 2,3-dihydroxybenzoesyre opløses lettere end salicylsyre i urin. Inddrag de to stoffers pKs og log D værdier, vist i figur 4.

Opgave 2
1. Angiv mulige genotyper for blodtyperne A, B, AB og 0.

2. Forklar, hvad formålet er med at tilsætte proteinase K og natriumdodecylsulfat i forbindelse med oprensning af DNA fra celler.

3. Afbild resultaterne vist i figur 3, og argumentér for, at der er en logaritmisk sammenhæng mellem størrelsen af et DNA-stykke og dets vandringslængde. Bestem endvidere størrelsen af PCR-produkterne fra exon 6 og exon 7, der er vandret henholdsvis 55,3 mm og 52,3 mm på gelen.

4. Analysér resultaterne vist i figur 4, og angiv mulige genotyper for personerne a og b

5. Angiv mulige blodtyper for barnet, og bestem sandsynligheden for hver enkelt af disse blodtyper.

Uddrag
1. Forklar ved hjælp af figur 1, hvordan membranpotentialet påvirkes, når prostaglandiner binder sig til nervecellerne.

På figur 1 ses prostaglandiners virkning på en nervecelle. Prostaglandiner er en gruppe fysiologiske aktive lipider. Ens for dem alle er, at de er opbygget af 20 C-atomer, hvoraf fem af dem er en 5-leddet carbonring.

Prostaglandiner syntetiseres i cellemembrananen og udskilles når en celle bliver skadet. Prostaglandinerne starter en smerteimpuls, som påvirker membranpotentialet.

Membranpotentialet er en elektrisk forskel over cellemembranen, der er skabt, når der er forskellige koncentrationer af natrium eller kalium ioner imellem cellens inderside, og yderside.

Når neuroner ikke sender nervesignaler, har de et hvilemembranpotentiale på ca. -70 mV. Når nervecellen påvirkes i soma-området, f.eks. ved smerte, kan den reagere ved at sende en elektrisk strøm gennem nervecellens akson.

Dette sker ved en serie af aktionspotentialer. Impulsen startes ved at stimulerer nervecellen hvorved nogle af Na+-kanalerne i cellemembranen åbnes. Pga. koncentrationsforskellen vil Na+-ionerne strømme ind i cellen, som ses på figur 1.

Er stimuleringen af cellen tilstrækkelig stor, vil spændingsforskellen ændres fra -70 mV til ca. -50 mV. Ved denne værdi, der kaldes tærkselværdien, vil alle Na+-kanalerne i dette område af cellemembranen åbnes samtidig, og aktionspotentialet udløses.

Cellens indre bliver nu positivt ladet i forhold til omgivelserne, dvs. at nervecellen er blevet depolariseret. Når cellens indre når op på ca. +30 mV, vil Na+-kanalerne blive åbnet.

Nu strømmer K+ ud af cellen indtil celles indre igen er negativt ladet i forhold til omgivelserne. Denne proces kaldes repolarisering.

Ofte vil der strømme så mange K+-ioner ud af cellen, at cellen bliver mere negativ ladet end i hvile, celler er blevet hyperpolariseret. Hyper betyder over.

I denne periode vil cellen kunne blive stimuleret til et nyt aktionspotentiale. Dette er med til at sikre at aktionspotentialet altid løber én vej gennem aksonet.

Efter et aktionspotentiale er det Na+/K+-pumperne der genskaber den normale spændingsforskel, hvilemembranpotentialet, mellem nervecellen og dens omgivelser

2. Giv forslag til, hvorfor nogle nervefibre er hurtigere end andre. Inddrag figur 1.
Nervefibre findes i nervecellen. Dendritterne tager imod signaler fra andre celler, imens sender nervefiberen signaler til de andre celler.

I de celler der har myelinskeder, løber strømmen ikke kontinuerligt igennem hele aksonet. Her er det kun i de ranvierske indsnøringerne mellem myelinskederne (se figur 1), at der kan opstå aktionspotentialer.

Da impulsen på denne måde hopper fra indsnøring til indsnøring, bevæger nervefibrene sig derfor hurtigere i de celler der har myelinskeder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu