Gys | SRO

Indledning
Lige siden mennesker har kunnet fortælle og opdigte historier, har mennesket ville gyse og skræmme med skrækfortællinger. Mennesker har trang til at opleve frygten, men kun i sådan en grad, at bogen kan lukkes eller fjernsynet kan slukkes.

I denne opgave vil der blive redegjort for gysergenrens oprindelse, Freuds teorier om emnet, og om hvad gyseren som genre indebærer. Herefter er der gennemgået en komparativ analyse af følgende værker: Romanen Dracula af Bram Stoker fra 1897 og filmen Bram Stoker’s Dracula af Francis Ford Coppola fra 1992. Disse to værker viser hvordan det monstrøse og det erotiske kan sættes i samme kontekst. Romanen af Bram Stoker er skrevet i den victorianske periode, hvor man vægtede dydighed og morale højt, og derfor blev denne roman, der brød samtidens normer, et banebrydende værk.

Filmen som blev udgivet omtrent 100 år efter, er baseret på romanen, men alligevel er der blevet ændret på historien i filmatiseringen. Derfor har jeg udarbejdet denne problemformulering, for at finde frem til de forskelle og ligheder der er, mellem bog og film:
Hvordan afviger Francis Ford Coppolas filmiske skildring af Dracula fra Bram Stokers Dracula?

Indholdsfortegnelse
Indledning
Redegørelse
Gyserens begyndelse i den victorianske periode:
Tænkeren Sigmund Freud:
Gyseren som genre:
Analyse af tekstuddrag fra Dracula af Bram Stoker
Analyse af Francis Ford Coppolas filmatisering af Bram Stokers Dracula
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag
I sammenhæng med denne periode og gysergenrens fremkomst kan Freuds personlighedsmodel ind-drages, da der sker et skift i form af modstand imod den psykologiske samfundsopfattelse og kultur, som kan forklares med denne model, selvom den først opstod i 1923. Freuds personlighedsmodel bygger på overjeg’et, jeg’et og det’et, der fungerer som en tredeling af menneskets personlighed.

Jeg’et er menneskets fornuft og logik, og er med til at skabe balance mellem det’et og overjeg’et. Trods for den moralskprægede kultur, med mennesker der styres af deres samvittighedsfulde og mo-ralske overjeg, søgte individerne sindets afkroge, det anderledes og det uvant. Tabuerne blev italesat og menneskets behov og begær fra det’et udbredtes, og de blev i højere grad styret af lystprincippet.

Menneskets libido kom kravlende op til overfladen, men kun i et vist omfang, da victorianismens etik stadig fyldte samfundets overklasse, men for middelklassen og underklassen blev gyserhistorierne et slags smuthul til en underholdende og anderledes verden, hvor man kunne udleve sine drifter. Dette tillod individet at dyrke angsten og det skrækindjagende, og det gjorde dem frastødte og tiltrukket på en gang.

Hos den litterære elite blev gysergenren ikke modtaget på samme vis i begyndelsen, da ek-sperter og kritikere blev skeptiske overfor denne urealistiske og overnaturlige skildring af verden.

Men ifølge Freuds driftsteori har drifter afgørende betydning for menneskets personlighed, identitet og adfærd, og dermed havde overklassen ligeledes behovet for at imødekomme deres begær og lyst, men det var ikke passende for victoriatidens normer.

Den berømte teoretiker mente, at alle har noget gemt i sig, som man ikke er bevidst om, ikke vil anerkende eller ikke kan forstå. Særligt i drømme kan dette komme til udtryk, da hvad der ellers ser ud til at være meningsløst indhold, kan gemme på øn-sker eller ubevidste sider af sin egen personlighed.

Freuds drømmeteori handler blandt andet om de latente drømme, som findes i underbevidstheden hvor vores kønsdrift og aggressioner ligger, og her kommer alle de betvungne og ’forbudte’ følelser og tanker frem. Freud mente, at drømme begynder som rationelle tanker, ligesom når man er vågen, men at drømmene bliver forklædt da bevidstheden finder dem uacceptable.

Der findes logiske forklaringer, på de uforståelige drømme som er et udtryk for de fortrængte og ubevidste konflikter og drifter i individet. Drømme er kongevejen til det sublimi-nale, og når individet oplever et mareridt, kommer alle de undertrykte tanker frem.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu