Fordampningsvarme | Rapport Fysik

Indholdsfortegnelse
Indledning/formål
Teori
Apparaturliste
Forsøgsbeskrivelse/forsøgsopstilling
- Billeder af selve opstillingen af forsøget:
- Tegning af opstillingen af forsøget:
Resultater
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag
Indledning/formål
Formålet er at bestemme vandets specifikke fordampningsvarme. Det bestemmer vi ved dette forsøg.

Teori
Teorien med dette forsøg med vandets fordampningsvarme: At ændre et stofs tilstandsform kræver en tilførsel af energi.

Når stoffets termiske energi stiger, bevæger dets atomer/molekyler sig hurtigere og hurtigere indtil.

Hvis stoffet starter på fast form, bliver det i første omgang flydende. Ved yderligere tilførsel af energi, ændrer stoffet tilstandsform endnu en gang til gas.

Overgangen fra flydende til gasform kræver som ofte en relativt stor mængde energi. Det fysiske mål for hvor meget energi denne tilstandsændring kræver, kaldes for stoffets specifikke fordampningsvarme:

L_f=ΔE/m

Apparaturliste
- I forsøget er en elkedel, der er fyldt med 1 liter vand anvendt
- I forsøget er der også anvendt en vægt, hvor elkedlen er placeret på
- Der er også anvendt en effektmåler
- Et termometer er anvendt for at måle temperaturen

Forsøgsbeskrivelse/forsøgsopstilling
Elkedlen fyldes fra start op med 1 liter vand. Elkedlen sættes ovenpå vægten. Effektmåleren er sat i stikkontakten, og stikket fra elkedlen er også sat til her.

Nu sættes elkedlen til, og vandet sættes til kog. Låget på elkedlen er åbnet gennem hele forsøget. Henad vejs måles temperaturen (vha. termometeret) og der bliver aflæst massen af vandet (vha. vægt)

og effekten (vha. effektmåleren). Aflæsningerne af apparaturerne er sket i nogle bestemte tidsintervaller (målt i s).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu