Fællesfaglig naturfagsopgave om vand | Biologi

Indholdsfortegnelse
Hvor stammer vandet på planeten Jorden fra ?
Beskriv vandets kredsløb. Brug gerne billeder fra nettet, men egen tekst....hele historien....brug fagord fra naturfag fx fordampning, overfladevand, grundvand med mere.
Hvordan er forholdet mellem ferskvand og saltvand på Jorden ?
Hvorfor er havvandet salt ?
Hvorfor er saltindholdet i vandet i Det Døde Hav så højt ?
Hvor findes de største mængder af ferskvand... både som is og som flydende vand ?
Hvilken rolle spiller vand i erosionen af Jordens overflade ?...brug ord som nedbrydning, frostsprængninger, transport af materiale, aflejring med mere
A: Hvordan har istiderne formet Danmark som det ser ud i dag ?
​B. Skriv en ordforklaring til følgende ord: Tunneldal, morænelandskab, dødishul, bakkeø, ås, hovedstilstandslinjen:
Hvor kommer stenene fra ved de danske strande....og hvorfor er så mange af dem runde ?
Hvad er en bugt, fjord og en vig (eksempler fra Dk)
Forklar fænomenet ebbe og flod...hvor findes de største forskelle på Jorden og hvilken betydning har dette ?
Ekstremt vejr; beskriv
Oversvømmelser, tsunami, skybrud (eksempler)
Hvilken betydning har Golfstrømmen for klimaet i Dk ?
Hvad er Grønlandspumpen.... (​det globale thermohaline kredsløb)
Kom med eksempler på tre varme og tre kolde havstrømme...og hvilken betydning har det for de lande der ligger op til dem fx med hensyn til fiskeri ?

Fysik/kemi-delen
Hvad er forskellen på atom, ion og molekyle?
Hvordan er vandmolekylet opbygget? og hvordan ser en model af vandmolekylet ud?
Hvad hedder tilstandsformerne for vand, hvad afgør hvilken tilstandsform, det findes på:
Hvilke grundstoffer indgår i vandmolekylet:
Hvad er sammenhængen mellem Celsius grader og vands tilstandsformer:
Hvad er Kelvin grader samt Fahrenheit grader:
Beskriv atom bindingerne i vand:
Hvad vejer et vandmolekyle i Unit:
Hvorfor er vand et polært molekyle:
Sæt ord på alle overgangene mellem de forskellige tilstandsformer og nævn eksempler fra hverdagen, hvor det sker:
Fortæl om vands massefylde (kom ind på både saltvand, ferskvand, koldt og varmt vand).
Hvordan kan det være, at søer, floder og hav om vinteren fryser til fra overfladen og ikke fra bunden?
Hvad forstås ved en mættet opløsning:
Hvor meget salt kan du opløse i 10 ml vand ved stuetemperatur:
Hvad er en kuldeblanding:
I søer kan der være et springlag, en zone, der adskiller det varme vand fra det kolde. Hvilket lag er øverst og hvorfor? Hvorfor findes sådan en zone i søer og sjældent i havet?
Hvad er hårdt vand og blødt vand for noget?
Hvilken betydning har hårdt og blødt vand for evnen til at vaske tøj?
Hvor I landet findes hårdt vand? og hvorfor?
Hvad er en ionbinding? Nævn en kemisk forbindelse, der er bundet sammen med en ionbinding.
Hvad er kovalent binding? Nævn en kemisk forbindelse, der er bundet sammen med en kovalent binding.
Elektrolyse af vand. Hvad er formålet? Hvordan udføres det? Hvad sker der under elektrolysen og hvorfor?
Beskriv hvordan vand og sand opvarmes og afkøles i forhold til hinanden (tænk på forsøget).
Nævn navne på mindst 5 dyr, som klassen fangede i kanalen, og nævn hvilken gruppe af dyr, de hører til:
Nævn mindst 4 forskellige måder at få ilt på, når man er et dyr, der lever i vand. Beskriv hvilket dyr, der får ilt på hvilken måde:
Nævn mindst 4 andre tilpasninger til at leve i vand:
Fortæl om en fisks udseende (farver, finner, skæl, øjne, slim, sidelinje, gat m.m.) og hvilke funktioner disse ting har:
Fortæl om en fisks indre (mund, gælder, mavesæk og tarm, lever, muskler, hjerne m.m.) hvordan det ser ud og hvilken funktion de forskellige organer har:

Uddrag
Hvordan er forholdet mellem ferskvand og saltvand på Jorden ?
- Saltvand findes primært i havet. Ud af alt vand vi har, er 96% saltvand. Ferskvand er det vand vi kan drikke. Det findes primært i ​vandløb, indsøer, kalkgrave og grundvandet. Ferskvand udgør de sidste 4%.

Hvorfor er havvandet salt ?
- Havvandet er salt fordi når det regner, og regnet rammer jorden bliver nogle atomer opløst. De atomer er salt, og flyder med regnen ned i vandet.

Hvorfor er saltindholdet i vandet i Det Døde Hav så højt ?
- Det døde hav er egentlig ikke et hav. Det er en sø og får vand fra en flod (jordan floden), som løber ud i søen. Det vand der kommer fra floden er ferskvand men det har stadigvæk en smule salt i. Fordi det er en sø som ligger meget langt nede i jorden, og pga klimaet er så varmt, fordamper vandet hurtigt. Vandet har ikke noget udløb, så når det fordamper bliver saltet liggende og over tid bliver vandet meget saltet. Det sorte hav indeholder ca 25% salt.

Hvor findes de største mængder af ferskvand... både som is og som flydende vand ?
- De største mængder af ferskvand i form af is findes i Grønland, på Antarktis og Bajkalsøen. Antarktis udgør ​90 procent af planetens ferskvandsis og omkring 70 procent af det totale ferskvand på jorden. Lake Superior er den største sø i Nordamerika og også den største ferskvandssø i verden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her