En Tale | Analyse | Mette Frederiksen

Indledning
Vi kender alle sammen den situation var har været i det sidste halvandet år, Corona. Der er blevet holdt en del taler, og mindst lige så mange pressemøder

Hvis man kigger på Ciceros Pentagram, så er der tale om femfaktorer som har betydning for en tales succes, afsender, emne, modtager

situation og sproget, jeg vil nu komme ind på disse fem faktorer. Afsenderen er i dette tilfælde Mette Frederiksen

det at Frederiksen er afsenderen gør, at os som læsere og seere har mere tiltro til hvad hun snakker om i sin tale.

Det er ligeledes betydningsfuldt af Frederiksen også udnytter sit blik og kropssprog, da dette er med til at skabe kontakt til modtagerne

dette gør Frederiksen ved at kigge ind i kameraet så meget som muligt. Dette for Frederiksen til at virke medforstående og danner en god kontakt mellem hende og seerne.

Frederiksen er meget god til at tale til sine modtagere, som i dette tilfælde er landets unge mennesker

som kommer til at gå en svær tid og sommer i møde. Frederiksen bruger sit sprog og sine ord til at snakke direkte til os.

Uddrag
Mette Frederiksen har været nødt til at tænke meget over sit sprog i denne tale, da hendes hovedsagelige modtagere var de unge i landet

dette betyder at Frederiksen ikke har kunne bruge for mange ord, som vil miste de unges opmærksomhed.

Frederiksen har været rigtig god til dette, da hun snakker med samme sprog som unge gør, hun bruger ikke samme ordvalg som hvis hun skulle holde en tale hvor målgruppen var voksne.

Da Frederiksen taler meget om værdier og hvordan hun næsten hylder de unge og hvor gode de har været til at håndtere Corona situationen, så bliver talens genre lejlighedstalen.

Frederiksen bruger en del patos i hendes tale, da hun appellerer til modtagernes følelser. Hvis man kigger på talens disposition

så kan man se at Mette Frederiksen har en rigtig god indledning for hun for fanget tilhørernes opmærksomhed, ved netop at udpege alle de oplevelser og minder som vi alle savner.

Hun for også skabt sympati, da hun siger ”Jeg ved også godt, at meget af det her er vigtig for jer(…)” dette skaber et bånd mellem tilskuere og Frederiksen

da hun viser at hun er indforstået med vores situation og følelser. Midterdelen af en tale indeholder to dele, sagsfremlæggelse og argumentation.

Frederiksen er god til at forklarer situationen på en måde så det er nemt af forstå, uden at tale det ned

dette gør hun ved at referere til den norske sundhedsminister og en tale han havde holdt tidligere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu