Eksperimentel eftervisning af Ohms 2. lov

Formål

Formålet med forsøget er at eftervise Ohms 2. lov for en spændingskilde og finde den elektromotoriske kraft og dens indre resistans for spændingskilden.

Apparatur

–       Variabel resistor

–       2 multimetre

–       Ledninger

–       Batteri, 1,5 V

–       2 krokodillenæb

 

Fremgangsmåde

– Opstil forsøget efter diagrammet på s. 41.

– Vælg varierende resistanser og mål de sammenhørende værdier for  og  vha. de to multimetre.

– Skriv resultaterne ind i en tabel.

– Indsæt målepunkterne i et ()-koordinatsystem.

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Apparatur
Fremgangsmåde
Resultater
Resultatbehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Af den grund burde grafen for vores resultater være en aftagende ret linje, hvor hældningskoefficienten; R_i skal, som teorien konstaterer, være negativ. Skæringen med y-aksen, begyndelsesværdien, burde være lig med den elektromotoriske kraft.

Vores graf viser netop dette, hvilket betyder, at der ikke har været påvirkning fra fejlkilder. En fejlkilde i forsøget kunne være, at batteriet under forsøget blev afladet, hvilket kunne have påvirket vores resultater, men da vores resultater passer godt med teorien, er dette ikke tilfældet.

Forklaringsgraden er 0,9998, hvilket viser, at datapunkterne passer godt med den lineære regression.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu