Eksempel 2 på Engelsk Delprøve A

Opgavebeskrivelse
A)
- Ret fejlen i de følgende sætninger og forklar dine rettelser på dansk.
- Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.
- Der er kun én fejl i hver sætning.
- Skriv den korrekte sætning nedenunder.

B)
Forklar ud fra eksempler fra nedenstående tekstuddrag hvornår man 1) anvender henholdvis a/an og 2) i hvilke tilfælde man bruger ubestemt artikel på engelsk til forskel fra på dansk.

C)
Nedenstående uddrag er fra romanen The Dark Holds No Terrors. Beskriv kort den sproglige stil i uddraget ved hjælp af nedenstående opskrift. Brug eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.

D)
Følgende sætninger er taget fra religion.dk’s hjemmeside om kastesystemet. Oversæt følgende sætningerne til engelsk og forklar en grammatisk fælde – eller flere – i hver sætning.

Indledning
A)
1. In India, the government is also Hindus.
2. To shed a light on these issues, Roy criticizes the society by using an antithesis to convince people.
3. The first text is about the conflict that emerged from the Hindus views on cows.
4. For instance, was a Muslim man beaten to death, and his son was beaten badly
5. The murder has led to even more fiercely behavior between the already split parts.
6. She criticizes the Indian people for empower the BJP party.
7. The Muslims are scared of that they will be victims of a hate crime.

D)
1. Hvis man vil sikre sig god karma, kan man ikke bare blæse på sin kaste.
2. At leve etisk vil først og fremmest sige at opfylde sine kasteforpligtelser.
3. For en hinduist er den stærkeste kilde til urenhed kontakt med en død.
4. Kastesystemet har idag stærkest tag i Indiens landsbyer.

Uddrag
1. In India, the government is also Hindus.

Rigtig sætning:
In India, the government is also Hindu.
Forklaring:
Subjektet “government” er ental, og derfor skal subjektsprædikatet “Hindu” også være ental, da det lægger sig til subjektet.

---

3. The first text is about the conflict that emerged from the Hindus views on cows.

Rigtig sætning:
The first text is about the conflict that emerged from the Hindus’ views on cows.
Forklaring:
Fejl i genitiv. Fordi det er “the Hindus’” syn på køerne skal der være genitiv. Der skal kun være apostrof, fordi ”Hindus” er flertal og slutter på –s.

---

1. Hvis man vil sikre sig god karma, kan man ikke bare blæse på sin kaste.
Oversættelse:
If you want to ensure having good karma, you cannot just ignore your caste.
Forklar fælden:
At blæse er et dansk udtryk, og man bør oversætte det som et synonym, f.eks. at ignorere eller være ligeglad med.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu