Eksamenssæt 11. august 2016 – “Hvordan går det i Skanderborg” af Lasse Jensen – Essay om moderne nyhedsformidling

Indledning
Dagens Danmark kendetegnes ved fart, dramatik og et konstant behov for at være opdate-ret. Man ser i langt højere grad, at eksempelvis nyhederne og diverse nyhedsmedier forsø-ger at fodre os med sensationsprægede spænding, noget mange af os søger. Denne sø-gen efter dramatik og sensation skubber til de ellers så faste roller for journalister og jour-nalistik. Som Lasse Jensen forsøger at sætte ord på i teksten ”Hvordan går det i Skander-borg” fra Information 9. maj 2012, bliver journalister i større grad presset til at jonglere med flere roller, end hvad godt er. Det er tydeligt for en hver, at det næppe hæver kvalite-ten af artiklerne, men med vores egen konstante søgen efter dramatik er vi vel selv en del af problemet. Det får en til at tænke; hvem bestemmer, hvad der er en god artikel? Er det egentlig overhovedet fair, at kritisere medierne for deres formidling af nyhederne?

Uddrag
Vægter man aktualitet og væsentlighed højest eller er det i højere grad sensation og kon-flikt, som man ønsker. Medierne må gøre op med sig selv, hvilken målgruppe de ønsker. Samtidigt må vi som målgruppe og forbruger også gøre op med sig selv, hvilken nyhed vi ønsker at læse.

Det er set gennem tiden, hvordan samfund og litteratur løbende har suppleret og påvirket hinanden. Litteraturen har i mange år ageret samfundets beskriver. Den har som en irrite-rende lillebror, konstant stået klar til at påpege hver enkel lille fejl, som samfundet måtte have. Jeg tror, at rollen som samfundets lillebror i nutiden er blevet overtaget af nyheds-medierne. Det er altså nu samfundet og nyhedsmedierne, som påvirker hinanden. I forsø-get på at følge samfundets konstante udvikling og proces, må det ellers så konservative nyhedsmedie altså også ændre figur. De bliver nødt til at følge med tiden, hvis ikke de vil, som litteraturen, miste deres rolle hos samfundet.

Et nyt tiltag fra mediernes side af er deres indrykning på de sociale medier og i særdeles-hed Facebook. Et hvert nyhedsmedie med respekt for sig selv har en Facebookside og dermed er Facebook blevet gjort til mediernes arena, nutidens avissælgere om man vil.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!