Indholdsfortegnelse
Grøn omstilling - hvordan går det?
Hvordan er EU ́s erfaringer med at nå sine klimamål og samtidigt have økonomisk fremgang?
Hvad har vi gjort for at forbedre grøn omstilling?
Hvilke klimamål vi EU gerne opnå?
20 procents reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2020
20 procent vedvarende energi i 2020
20 procent mere energieffektivitet
Loft for udledningen i 2020 i forhold til 2005
Hvilke positive resultater har EU haft?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
klimapolitikkens største problem som den eneste sektor, hvor CO2-udslippet blot er steget de seneste 25 år. For at reducere CO2-udslippet er der derfor også bred politisk enighed om, at transportsektoren i 2050 skal være fossiluafhængig. For at nå det mål skal vi i praksis sikre, at den sidste benzinbil kører over forhandlerens kantsten omkring 2035 (om 20 år).

Hvad kan vi så gøre? Danmark kan selvsagt ikke reducere det globale CO2-niveau, men vi kan påvirke den globale udvikling. Og det har vi gjort mange gange de seneste 40 år – ved eksemplets magt.

En realistisk energi- og klimapolitik bør tage udgangspunkt i udviklingen af gode eksempler.

Når vi kan vise, at det er muligt gradvist at frigøre sig fra afhængighed af fossil energi, uden at det går ud over vores velstand, så bliver det et eksempel, andre lande vil efterleve.

Det centrale spørgsmål er derfor ikke, om der er behov for en grøn omstilling, men hvordan vi opnår omstillingen mest omkostningseffektivt I dag skævvrider ulige konkurrencevilkår mange steder det frie marked og stiller grønne løsninger markant dårligere end de brune. 30 pct. af vores CO2-udledning stammer fra transportområdet, og her indgår den ekstra omkostning, som kommer fra den luftforurening og klimaforandring, som konventionelle diesel- og benzinbiler pålægger skatteborgerne, eksempelvis ikke i prisen.

Den regning bliver i dag trygt sendt videre til skatteborgerne og skævvrider dermed det frie marked.