Problemformulering
Problemstillinger – Den Kolde Krig:
Hvordan var den internationale politiske verdenssituation og forholdet mellem Sovjetunionen og USA efter 2. Verdenskrig?
Hvilken betydning havde Berlinmuren for Den Kolde Krig?
Hvilke symbolske værdier havde Berlinmuren?

Indholdsfortegnelse
Den internationale politiske verdenssituation og forholdet mellem Sovjetunionen og USA efter 2. Verdenskrig. Baggrunden for Den Kolde Krig.
- Truman-doktrinen
- Marshall-hjælpen
- Arbejdsspørgsmål 1 og 2
- Alliancerne NATO og Warszawapagten
- Arbejdsspørgsmål 3

Berlinmurens betydning og symbolske værdier for Den Kolde Krig
- Berlinmurens vigtighed og symbol for Østberlin og Vestberlin Kilde 1: Kan ses i bilag 1
- Arbejdsspørgsmål til kilde 1 “Geschichte - Lehrbuch fur 10.klasse”
- Kilde 2: Kan ses i bilag 2
- Arbejdsspørgsmål til kilde 2 “Tale af den amerikanske præsident Kennedy i Berlin”
- Dette blev Berlinmuren
- Frederikke Jacobsens opfattelse af Berlinmuren som attraktion
- Arbejdsspørgsmål 4 og 5
- Skriftlig kilde 1:
- Kilder brugt i opgaven Uddrag af Interview med Frederikke Jacobsen
- Litteraturliste

Uddrag
I 1945 blev det nazistiske Tyskland delt i 4 zoner efter de havde tabt 2.Verdenskrig. De fire vidende nationer:

Storbritannien, Frankrig, Sovjetunionen og USA reagerede henholdsvis hver især også en af zonerne. Inddelingen af de 4 zoner blev således, at Sovjetunionen fik kontrollen over Østtyskland, mens Storbritannien

Frankrig og USA skulle kontrollere hver sin del af Vesttyskland. På trods af afslutningen af 2. verdenskrig var freden langt fra fundet.

Uenigheden og mistilliden blev sat i kog, og blev en central rolle i alliancen, som tilsammen havde besejret Tyskland.

Opdelingen af nationerne var med tl at opdeleEuropa i to, hvor en stormagt stod i spidsen fra hver deres side; USA og Sovjetunionen.

Mens USA herskede med kapitalismen, det frie marked og det demokratiske flerpartisystem, opfattede Sovjetunionen kapitalismen som der fjende.

Sovjetunionen havde tanker om planøkonomi og kommunistiske etpartisystemer, og levede under den ideologiske verdensopfattelse.

Kommunismens udbredelse blev frygtet i mange lande. Mange leder verdenover, som var under demokratisk styrer

frygtede scenarier, hvor demokratiet ansås som værende truet af kommunismen. Den voldsomme frygt fra kommunismens udbredelse skabte med andre ord trumandoktrinen.

---

Harry Truman, som var den daværende præsident i USA, frygtede nemlig kommunismens udbredelse.

Den Sovjetiske leder Josef Stalin derimod, ønskede at udbrede ideologien om kommunismen én gang for alle, og gerne til hele Europa.

I en berømt tale som Winston Churchill holdte i marts 1946, var hermed årsagen til trumandoktrinen. Churchills berømte tale, handlede om“jerntæppet”, som havde sænket sig ned tværs gennem Europa.

Denne tale var baseret på, at USA havde afskåret alt støtte til Sovjetunionen, mens at Sovjetunionen ydede støtte til kommunistiske kræfter i både Vesteuropa og Mellemøsten.

Grundet USA´s frygt for kommunismens udbredelse, blev deres modsvar dertil Trumandoktrinen Hovedformålet var tryghed. Usa havde flere planer, end kun indførelsen af Trumandoktrinen.

De ville ligeledes føre en aktiv udenrigspolitik, hvis formål var at inddæmme kommunismen, ved at gribe ind i lande, hvor demokratiet eksistens var truet af kommunismen.