‘Den druknede’ | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Det beskrivende niveau
1. Hvad hedder maleriet?
2. Hvem har malet det?
3. Hvilket årstal er maleriet fra? Periode?
4. Oliemaleri, akvarel, akryl, spray, andet?
5. Find relevant baggrundsviden om maleriet. Fx hvor er maleriet udstillet, grunden til at det blev malet, er der en interessant historie om maleriet, evt. maleriets værdi osv.
6. Genre
7. Stilart

Komposition
Indre komposition (handling)
1. Hvad forestiller maleriet?
2. Er der en handling i billedet? Udspiller der sig en konflikt? Fx en person der er ulykkelig, såret, i fare, der skændes eller andet.
3. Får vi som tilskuer en rolle, når vi kigger på billedet, eller er vi "fluen på væggen"? Kigger personerne ud på os? Bliver vi "inviteret" til noget?

Ydre komposition (udseende)
1. Hvor stopper øjnene op og hviler?
2. Hvad kan man se i billedets lag? Forgrund, Mellemgrund og Baggrund
3. Handlingslinje: I hvilken rækkefølge, skal man se tingene på billedet? Er der et forsvindingspunkt? Er der gjort brug af Det gyldne snit? Findes der andre linjer og kompositioner i billedet?
4. Hvilket perspektiv er det malet fra? Hvilken effekt giver det?
5. Hvor er vægten i billedet? Virker billedet tungere i en af siderne?

Personer
1. Hvilke vigtige personer, dyr eller andre væsner er der på maleriet? Hvilken rolle spiller de på maleriet og i historien som fortælles? Er der en hovedperson? Lav en personkarakteristik af de vigtigste personer. Fx: Udseende, alder, ansigtsudtryk, påklædning osv. Hvad foretager disse personer sig?

Miljø/tid
- Fysisk miljø
1. Stedet hvor handlingen foregår. (fx Århus, en have, stranden, en lejlighed osv.)
2. Sansninger (Lugte, lyde, lys, farver osv.) Find beskrivende tillægsord: Varmt, koldt, fugtigt, mørkt, grønt osv.
3. Sociale forhold (fx ghetto, overklasse, middelklasse, fattigt, kollektiv osv.)
4. Relationer (fx kollegaer, familieforhold, ægtepar, venner)

Psykisk miljø
1. Hvordan er stemningen?
2. Hvordan påvirkes personen af miljøet?

Virkemidler
1. Har maleren fremhævet eller sløret noget i maleriet? Træder noget frem i maleriet og bliver vigtigere end noget andet?
2. Er der genstande eller kendte tegn, som har symbolske betydninger. Fx et kors, vejkryds, hund, lys osv.

Fortolkning
1. Er der noget særligt ved titlen? Er titlen forbundet til handlingen i maleriet? Hvordan? Har titlen en symbolsk betydning? Bruges der ordspil, ironi eller andet i titlen?
2. Hvilket tema behandler maleriet? (måske flere) Fx: Kærlighed, sorg, uretfærdighed, fattigdom, barndom osv.
3. Hvad er budskabet i maleriet? (Hvordan ser du det?) Prøver maleren at udtrykke en holdning? Skal vi som tilskuere forholde os til noget? Er der gjort noget for at forstærke budskabet?
4. Tager kunstneren stilling til noget i samfundet? En politisk holdning? Er det samfundsbevarende eller samfundskritisk? Er maleriet et udtryk for den samtid, det er malet i?

Konklusion
1. Hvad synes du om maleriet? Hvilke tanker og følelser vækker maleriet i dig? I hvilke sammenhænge synes du man kan bruge maleriet? Kommer budskabet ud?
2. Hvem tror du maleriet henvender sig til?

Perspektivering
1. Er der noget særligt ved titlen? Er titlen forbundet til handlingen i maleriet? Hvordan? Har titlen en symbolsk betydning? Bruges der ordspil, ironi eller andet i titlen?
2. Hvilket tema behandler maleriet? (måske flere) Fx: Kærlighed, sorg, uretfærdighed, fattigdom, barndom osv.
3. Hvad er budskabet i maleriet? (Hvordan ser du det?) Prøver maleren at udtrykke en holdning? Skal vi som tilskuere forholde os til noget? Er der gjort noget for at forstærke budskabet?
4. Tager kunstneren stilling til noget i samfundet? En politisk holdning? Er det samfundsbevarende eller samfundskritisk? Er maleriet et udtryk for den samtid, det er malet i?

Uddrag
1. Hvad hedder maleriet?
Maleriet hedder ”den druknede”

2. Hvem har malet det?
Det er Michael Anker der har malet ”den druknede”

3. Hvilket årstal er maleriet fra? Periode?
Malet i 1896, Det moderne gennembrud (1870-1900), En periode hvor man bevægede sig fra romantikken, hvor man fremstillede verden romantisk og guddommelig, til en mere realistisk og ærlig side af virkeligheden.

Nu blev der malet og skrevet med politiske budskaber. I malerkunsten var det især naturalismen, som dominerede, hvor man forsøgte at vise sande billeder af vilkårene for de laveste og for de hårdt arbejdende i samfundet.

4. Oliemaleri, akvarel, akryl, spray, andet?
Olie på lærred

5. Find relevant baggrundsviden om maleriet. Fx hvor er maleriet udstillet, grunden til at det blev malet, er der en interessant historie om maleriet, evt. maleriets værdi osv.

Michael Ancher fik idéen til dette billede efter en dramatisk hændelse i 1894, hvor to fiskere druknede under arbejdet.

Den ene var fisker og redningsmand Lars Kruse, der blev kendt i hele Danmark i 1879, da Holger Drachmann skrev en novelle om hans heltemod.

I 1870’erne og 80’erne malede Ancher mange billeder af fiskerne, og Den druknede er hans sidste store figurkomposition med fiskere i hovedrollen.

6. Genre
Jeg mener at billedet er en hverdagsscene, fordi jeg ikke mener det er usædvanligt at der var flere mænd der omkom i fiskeulykker som denne.

Specielt kunst, der fremstiller scener fra hverdagen. i forbindelse med 1800-tallets interesse for almuens liv over hele Europa.

7. Stilart
Realistisk maleri, fordi det er kunst der vil gengive virkeligheden nøjagtigt. Det må man jo sige ”den druknede” er et godt eksempel på.

Komposition
Indre komposition (handling)

1. Hvad forestiller maleriet?
Maleriet forstiller en afdød fisker som ligger på et bord. Rundt om ham står nogle af hans tætte (må man gå ud fra), men det er også som om der er nogle nysgerrige ansigter i flokken.

2. Er der en handling i billedet? Udspiller der sig en konflikt? Fx en person der er ulykkelig, såret, i fare, der skændes eller andet.

Formodentlig skal billedet illustrere en fisker der er død på sin båd ude på havet. Jeg går ud fra fiskerne rundt om ham, har måske været på båden med ham, eller bare forsøgt at hjælpe ham.

3. Får vi som tilskuer en rolle, når vi kigger på billedet, eller er vi "fluen på væggen"? Kigger personerne ud på os? Bliver vi "inviteret" til noget?

Jeg føler man som tilskuer er en flue på væggen, fordi at man er et stykke væk fra flokken. Derudover tænker jeg at hvis man var en del af billedet ville man kigge ned på den afdøde, og ikke ligeud.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu