Den Blå Planet | Analyse | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser Den Blå Planets målgrupper.

Opgave 2
Analyser Den Blå Planets interne forhold. Inddrag værdikæde for servicevirksomheder.
- Produktudvikling:
- Markedsføring:
- Salg:
- Produktion:
Business Model Canvas
- Uddybelse af BMC
- Værditilbud/markedstilbud
- Kundesegment
- Kunderelationer
- Kanaler
- Samarbejdspartnere
- Nøgleaktiviteter
- Nøgleressourcer
- Omkostninger
- Indtægter
- SW – model
- Stærke sider
- Svage sider
- Stærke sider
- Svage sider

Opgave 3
Analyser Den Blå Planets anvendelse af produktparameteren

Opgave 4
a. Købemotivet ved køb af en billet til Den Blå Planet vil typisk være Band Wagon-motivet.
b. Den Blå Planets produkt er overvejende uhåndgribeligt.
c. Den Blå Planet følger konkurrencestrategien differentieringsfokus.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du identificere en væsentlig udfordring for Den Blå Planet. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Den Blå Planet er en servicevirksomhed, som har flere målgrupper. De fokuserer dog primært på børnefamilier og give dem en god oplevelse

når de besøger deres såkaldte ”univers” bestående af 50 akvarier og anlæg som huser tusindvis af dyr, der bor i eller tæt ved have, floder og søer.

Udover de mange dyr, tilbyder Den Blå Planet rundvisninger, events, daglige shows, undervisning samt mulighed for at leje akvariet til private arrangementer.

Hvilket vil sige mange forskellige mennesker i alle aldre kommer og besøger Den Blå Planet, da de ikke blot rækker ud til den private forbruger, men man som virksomhed også kan afholde møder, konferencer og events i akvariet.

Priserne for at besøge Den Blå Planet ligger fra 95kr til 170kr. Dette varierer dog efter aktivitet, sæson og alder, dog er der hos virksomheden mulighed for årskort

som giver rabat på andre zoologiske anlæg og 50% rabat hos bonbonland. Derudover har de også rabataftaler med bro- og færgeafgifter, da Den Blå Planet går meget op i god kundeservice og kendskab til gæsterne, og dermed vil skabe en god kunderelation.

Den Blå Planet bruger flere kanaler til at kommunikere med sine kunder på da de som nævnt har mere end én målgruppe

og derfor er nødt til at tilpasse sig sine kunder. De ønsker at markedsføre sig synligt og øge kendskabet til akvariet.

Statistisk set har Den Blå Planet de seneste år haft flere udenlandske besøgende end danske, mere end 50% akvariets gæster er internationale turister hvor 15% af disse kommer fra Sverige.

Deres primære målgruppe er børnefamilier, men også generelt folk som har en interesse i at lære imens man oplever.

Ved at virksomheden har godt kendskab til sien kunder ved de hos Den Blå Planet at deres danske besøgende består af 52% med videregående uddannelse og 76% uden børn

hvilket er et problem da deres primære målgruppe er børnefamilier, de er dog svære for virksomheden at lokke mod København da det er en dyr ferieby.

---

Den Blå Planet tilbyder en serviceydelse i form af en oplevelse hvor de kombinerer viden og underholdning i deres egne unikke univers.

Faglighed, historiefortælling og læring er højt prioriteret og kundeservicen er vigtig, da de arbejder meget med kundetilfredshed og foretager løbende stikprøveundersøgelser blandt de besøgende.

Prisen skal også tilpasses til målgruppen, derfor varier Den Blå Planets priser alt efter alder. Entreprisen er 170kr. pr. voksen og 95kr. pr. barn, hvilket er uden for sommersæsonen.

I sommersæsonen hæves prisen, da der er øget udbud af aktiviteter hos dem. Den Blå Planet tilbyder til sine tilbagevendende kunder et årskort, som koster 365kr. til voksne og 275kr. for børn

hvilket giver fri entré i et år til akvariet. Derudover får man som bonus, rabat på billetter i zoologiske anlæg og forlystelsesparker.

Den Blå Planet anvender forskellige kanaler der er tilpasset målgrupperne. De bruger f.eks. de sociale medier til at reklamere på for at nå ud til en lidt yngre målgruppe

og de benytter sig af outdoorreklamer i lufthavnsområdet, togstationer for at tiltrække udenlandske turister, som også nævnes i BMC.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu