Christiania | Historieopgave | Noter

Indledning
”I kan splitte alt med bomber, lægge hele verden øde, er det os eller jer selv, I er bange for at møde?”.

Sådan lyder slagsangen for fristaden Christiania og dens beboer. Den 26. september 1971 blev fristaden etablereret og det danske samfund fik en ny og spændende befolkning i en lille del af Christianshavn.

Siden da har Christianitterne trods meget modstand fra resten af samfundet, kæmpet for retfærdiggørelse for deres egne levevilkår overfor regeringen og resten af Danmark.

Et symbol på ungdomsoprøret og et symbol på frihed. I 1976 gik drømmen for mange unge endelig i opfyldelse med et ny frit kollektiv.

Det nye kollektiv var lig med billige boliger, og det var i sig selv værdiskabende, da prisen for boliger var et kæmpe problem blandt de unge.

Regeringen har mange gange prøvet at lukke Christiania, uden held. Christianitterne kæmper for deres samfund og står ved deres folk og love.

Men hvad hvis man kommer helt ind til kernen af Christiania? Hvordan opstod Christiania? Hvordan er det et symbol af ungdomsoprøreret?

Hvordan kan det være, når regeringen har ønsket Christiania lukket så mange gange, at det stadig findes i dag? Det vil jeg undersøge og prøve, at finde svar på gennem litteratur og udvalgte kilder.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse: Rødstrømpernes mål og middel Error! Bookmark not defined.
Analyse 4
- Bilag 1 4
- Bilag 2 5
Vurdering 6
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag
Christiania er en fristad beliggende på Christianshavn i København. I september 1971 gik 5 aktivister ind på det øde område, og blot med et flag, erklærede de Christiania for deres.

Siden da har Christiania fungeret som et selvstændigt samfund, og en stor turistattraktion for resten af omverdenen.

Christianitterne, som er bosiddende på Christiania, er kendt i hele verden for deres frie livsstil. Christiania startede ud som en besættelse af det gamle Bådmandstræde kaserne.

I slutningen af 1970 blev kasernen rømmet af forsvaret, og det resulterede i, at området nu stod ubenyttet .

Manglen på gode og billige boliger var et stort problem for de unge. Staten og Københavns Kommune kunne ikke komme til en enighed om

hvad det attraktive område i København, med smuk natur og masser af gamle bygninger, skulle bruges til. Da kasernen blev erklæret ”befriet”, så aktivisterne det som en mulighed for gratis boliger.

Med hjælp fra både unge og ældre omdøbte de straks området til ”Fristaden Christiania”. Dem der ”udvandrede” til Christiania

havde alle drømmen om at realisere et alternativt og socialt fælleskab baseret på selvstyre og nærdemokrati .

De benyttede princippet ”først til mølle” og hvis man fandt en bolig skulle man sætte en hængelås og navn på og på den måde havde man nu et nyt hjem.

Sådan blev et frit og fantasifuldt samfund opbygget. På Christiania går de ind for en kollektiv ledelse med ugentlige møder og nærdemokrati, og hvor der skal være plads til alle.

Christianitterne ønsker bæredygtighed, der understøtter den enkelte beboers muligheder og behov og bærdygtighed i den forstand at der skal anvendes et minimum af ressourcer .

Med ikke mindst det åbenlyse hash-salg på Pusher-Street, fik verden en øjenåbner for Christiania. Da hash-salg er ulovligt i Danmark, har regeringen forsøgt at nedlukke Pusher-Street mange gange.

Pusher-Street ligger der dog stadig den dag i dag, og det frie og åbne hash-salg fortsætter. Da Christiania dengang i 70’erne, sjældent blev mødt af politi

tiltrak det mange unge, der var afhængig af hash og andre stoffer, fra andre byer, som bosatte sig på Christiania.

Det tog hurtigt overhånd, og Christianitterne indførte en ”junkblokade” for at holde alle andre stoffer, end cannabis udenfor Christiania.

I 1989 vedtog folketinget Christianialoven for at få styr på samfundet: ”Lovens formål er at muliggøre en udvikling af Christiania området som et bæredygtigt kvarter i København i overensstemmelse med den planlægning

der gennemføres for området” Sådan lyder lov nr. 399 § 1. Som der står i loven ønskede regeringen også et sted hvor der var fokus på bæredygtighed

spørgsmålet er naturligvis om det er den samme bærdygtighed, som Christianitterne selv har beskrevet i deres ’Christiania selvforvaltning’.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu