Psykologi | Påvirkningen af sociale medier

Psykologi

Psykologi | Påvirkningen af sociale medier

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Emnebegrundelse:
Psykologi er noget, som altid har interesseret os, næsten lige fra da vi begyndte at tænke på vores fremtid....

Tinder og online dating | Spørgeundersøgelse | Psykologi | Noter

Noter

Psykologi

Tinder og online dating | Spørgeundersøgelse | Psykologi | Noter

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Tinder er blevet en stor del af mange menneskers hverdag. Om det er for hyggens skyld, for sjov eller seriøst er der et stort menneske...

Psykologi | Begreber | Noter | 35 sider

Noter

Psykologi

Psykologi | Begreber | Noter | 35 sider

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

1. Kommunikation s. 351-354
Rollekonflikter
• Flere forskellige roller samtidigt
• En og samme rolle indehold...

Pro-social adfærd | Forklaring af begreb | Psykologi | Noter

Noter

Psykologi

Pro-social adfærd | Forklaring af begreb | Psykologi | Noter

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

- Når børn er helt små, følelsesmæssig smitte – en græder og så græder den anden

- Omring 12 måneder begynder...

Aggressiv adfærd kan spores | Modulopgave | Psykologi | Noter

Noter

Psykologi

Aggressiv adfærd kan spores | Modulopgave | Psykologi | Noter

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Du skal nu udarbejde den første modulopgave. Det gør du ved at besvare spørgsmålene til de to vedhæftede artikler.

...

Klinisk psykologi | Opgave | Psykologi

Psykologi

Klinisk psykologi | Opgave | Psykologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

1. Hvornår oprettes en egentlig psykiatri i Danmark?
• Den gentlige psykiatri startede i Danmark i løbet af 1700-tallet.

Bias Fejlkilder | Forklaring af begreber | Psykologi

Psykologi

Bias Fejlkilder | Forklaring af begreber | Psykologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Selektion bias
Udvælgelsen af forsøgspersoner, man vil undersøge om hf elever men man spøger kun en hf-klasse det er selekt...

Good will hunting | Analyse af Film | Psykologi

Psykologi

Good will hunting | Analyse af Film | Psykologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

1. Hvordan vil du beskrive Wills miljø? Hvad får vi af vide om Wills barndom og opvækst?
a. Hvordan har hans forhold har vær...

Identitet og det senmoderne | Psykologi

Psykologi

Identitet og det senmoderne | Psykologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Identitet og identitetsdannelse er begreber der dækker over mange ting, begreber der ikke kan defineres af få ord. Når man ser på i...

Fra fødsel til gammel | Opgave

Psykologi

Fra fødsel til gammel | Opgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 af 5 stjerner

Forsvarsmekanismerne udgør (med sublimeringen som en undtagelse) en irrationel måde at håndtere angsten på, fordi der er tale om en...


Vi har bl.a. en psykologi analyse af ”Hvorfor ryger Nille” og forklaringer på udviklingspykologien.